Scroll to navigation

GETW(3) Podręcznik programisty Linuksa GETW(3)

NAZWA

getw, putw - odczytywanie i wyprowadzanie słów (wartości typu int)

SKŁADNIA

#include <stdio.h>

int getw(FILE *stream);
int putw(int w, FILE *stream);


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getw(), putw():

Od glibc 2.3.3:
_XOPEN_SOURCE && ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L) || /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
Przed glibc 2.3.3:
_SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE

OPIS

getw() odczytuje słowo (tzn. wartość typu int) ze stream. Jest udostępniona dla zgodności z SVID. Zaleca się korzystanie z fread(3) zamiast niej.

putw() zapisuje słowo w (tzn. wartość typu int) do stream. Jest udostępniona dla zgodności z SVID, ale zaleca się korzystanie z fwrite(3) zamiast niej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Normalnie, getw() zwraca przeczytane słowo, a putw() zwraca 0. W przypadku błędu, zwracają EOF.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
getw(), putw() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

SVr4, SUSv2. Nieobecne w POSIX.1.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

Wartość zwracana w przypadku błędu jest również poprawną wartością danych. Można korzystać z ferror(3), aby rozróżnić te dwa przypadki.

ZOBACZ TAKŻE

ferror(3), fread(3), fwrite(3), getc(3), putc(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15 GNU