Scroll to navigation

GETSID(2) Podręcznik programisty Linuksa GETSID(2)

NAZWA

getsid - pobranie identyfikatora sesji

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

pid_t getsid(pid_t pid);


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getsid():

_XOPEN_SOURCE >= 500 || /* Od glibc 2.12: */ _POSIX_C_SOURCE >= 200809L

OPIS

getsid(0) zwraca identyfikator sesji procesu wywołującego. getsid(p) zwraca identyfikator sesji procesu o numerze identyfikatora procesu równym p. (identyfikator sesji procesu jest to numer identyfikatora grupy procesów procesu przewodzącego sesji).

WARTOŚĆ ZWRACANA

W przypadku powodzenia zwracany jest identyfikator sesji. W razie wystąpienia błędu zwracane jest (pid_t) -1 i ustawiana jest odpowiednia wartość zmiennej errno.

BŁĘDY

EPERM
Proces o numerze identyfikatora procesu równym p istnieje, ale nie należy do tej samej sesji, co proces wywołujący, a implementacja traktuje to jako błąd.
ESRCH
Nie znaleziono procesu o numerze identyfikatora procesu równym p.

WERSJE

To wywołanie systemowe jest dostępne w Linuksie od wersji 2.0.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4.

UWAGI

Linux nie zwraca EPERM.

ZOBACZ TAKŻE

getpgid(2), setsid(2), credentials(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15 Linux