Scroll to navigation

GCVT(3) Podręcznik programisty Linuksa GCVT(3)

NAZWA

gcvt - przekształca liczbę zmiennoprzecinkową na łańcuch

SKŁADNIA

#include <stdlib.h>

char *gcvt(double number, int ndigit, char *buf);


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

gcvt():

Od glibc 2.12:
(_XOPEN_SOURCE >= 500) ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L)
    || /* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _SVID_SOURCE
    
Przed glibc 2.12:
_SVID_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

OPIS

Funkcja gcvt() przekształca number na zakończony znakiem null łańcuch ASCII o minimalnej długości i zachowuje wynik w buf. Wynik będzie zawierał ndigit cyfr znaczących w formacie F lub E opisanym w printf(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja gcvt() zwraca adres łańcucha wskazywanego przez buf.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
gcvt() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

Oznaczona jako LEGACY w POSIX.1-2001. POSIX.1-2008 usuwa opis funkcji gcvt(), rekomendując używanie zamiast niej funkcji sprintf(3) (chociaż preferowane może być używanie snprintf(3)).

ZOBACZ TAKŻE

ecvt(3), fcvt(3), sprintf(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15