Scroll to navigation

FGETPWENT(3) Podręcznik programisty Linuksa FGETPWENT(3)

NAZWA

fgetpwent - pobranie wpisu z pliku haseł

SKŁADNIA

#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <pwd.h>

struct passwd *fgetpwent(FILE *stream);


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

fgetpwent(): Od glibc 2.19: _DEFAULT_SOURCE Glibc 2.19 i wcześniejsze: _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcja fgetpwent() zwraca wskaźnik do struktury zawierającej podzieloną na pola linię z pliku stream. Po pierwszym wywołaniu zwraca pierwszą pozycję, później zwraca kolejne. Plik, do którego odnosi się strumień stream, musi mieć taki sam format, jak /etc/passwd (patrz passwd(5)).

Struktura passwd jest następująco zdefiniowana w pliku <pwd.h>:


struct passwd {
  char  *pw_name;    /* nazwa użytkownika */
  char  *pw_passwd;   /* hasło użytkownika */
  uid_t  pw_uid;    /* identyfikator użytkownika */
  gid_t  pw_gid;    /* identyfikator grupy */
  char  *pw_gecos;   /* informacje o użytkowniku */
  char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
  char  *pw_shell;   /* program powłoki */
};

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja fgetpwent() zwraca wskaźnik do struktury passwd lub NULL, gdy nie ma więcej wpisów lub gdy wystąpił błąd. W przypadku wystąpienia błędu ustawia errno, wskazując na przyczynę błędu.

BŁĘDY

ENOMEM
Zabrakło pamięci na przydzielenie struktury passwd.

PLIKI

/etc/passwd
baza danych o hasłach
Interfejs Atrybut Wartość
. . . . . . fgetpwent() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Unsafe race:fgetpwent

ZGODNE Z

SVr4.

ZOBACZ TAKŻE

endpwent(3), fgetpwent_r(3), fopen(3), getpw(3), getpwent(3), getpwnam(3), getpwuid(3), putpwent(3), setpwent(3), passwd(5)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <alpha@irc.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15 GNU