Scroll to navigation

DAEMON(3) Podręcznik programisty Linuksa DAEMON(3)

NAZWA

daemon - uruchamianie w tle

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int daemon(int nochdir, int noclose);


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

daemon():

  Od glibc 2.21:
    _DEFAULT_SOURCE
  W glibc 2.19 i 2.20:
    _DEFAULT_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)
  Do glibc 2.19 włącznie:
    _BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

OPIS

Funkcja daemon() jest przeznaczona dla programów, które chcą odłączyć się od sterującego nimi terminala i działać w tle jako demony systemowe.

Jeśli argument nochdir będzie zerem, to daemon() zmieni bieżący katalog roboczy na katalog główny ("/"). W przeciwnym wypadku bieżący katalog roboczy nie jest zmieniany.

Jeśli argument noclose będzie zerem, to daemon() przekieruje standardowe wejście, standardowe wyjście i standardową diagnostykę do /dev/null. W przeciwnym wypadku podane deskryptory plików nie są zmieniane.

WARTOŚĆ ZWRACANA

(Ta funkcja rozwidla się i jeśli fork(2) się powiedzie, rodzic wykonuje _exit(2), tak, że dalsze błędy są widziane tylko przez potomka). W przypadku pomyślnego zakończenia, zwracane jest zero Jeśli wystąpi błąd, daemon() zwróci -1 i ustawi errno na jeden z błędów określonych dla fork(2) i setsid(2).

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
daemon() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

Funkcja nie występuje w POSIX.1. Podobna funkcja pojawia się w systemach BSD. Funkcja daemon() po raz pierwszy pojawiła się w 4.4BSD.

UWAGI

Implementacja w glibc może również zwrócić -1 gdy /dev/null istnieje, ale nie jest urządzeniem znakowym o oczekiwanych numerach głównym i pobocznym. W tym przypadku nie ma potrzeby ustawiania errno.

BŁĘDY

Implementacja biblioteki C GNU dla tej funkcji została zapożyczona z BSD i nie korzysta z techniki podwójnego rozwidlania (tzn. fork(2), setsid(2), fork(2)) koniecznej dla zapewnienia, że wynikowy proces demona nie jest liderem sesji. Zamiast tego, wynikowy demon jest liderem sesji. W systemach korzystających z semantyki Systemu V (np. Linux), oznacza to, że gdy demon otwiera terminal który nie jest jeszcze kontrolującym terminalem dla innej sesji, to ten terminal po cichu zostanie kontrolującym terminalem dla demona.

ZOBACZ TAKŻE

fork(2), setsid(2)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15 GNU