Scroll to navigation

CTAN(3) Podręcznik programisty Linuksa CTAN(3)

NAZWA

ctan, ctanf, ctanl - funkcje tangensa liczb zespolonych

SKŁADNIA

#include <complex.h>

double complex ctan(double complex z);
float complex ctanf(float complex z);
long double complex ctanl(long double complex z);

Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcje te zwracają tangens liczby zespolonej z.

Funkcja tangensa liczb zespolonych jest zdefiniowana jako:

    ctan(z) = csin(z) / ccos(z)

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
ctan(), ctanf(), ctanl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), catan(3), ccos(3), csin(3), complex(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Sędrowski (ptm.berlios.de) <sedros@gmail.com>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-04-19