Scroll to navigation

CSIN(3) Podręcznik programisty Linuksa CSIN(3)

NAZWA

csin, csinf, csinl - funkcja sinus liczb zespolonych

SKŁADNIA

#include <complex.h>

double complex csin(double complex z);
float complex csinf(float complex z);
long double complex csinl(long double complex z);

Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcje te zwracają sinus liczby zespolonej z.

Funkcja sinusa liczb zespolonych jest zdefiniowana jako:

    csin(z) = (exp(i * z) - exp(-i * z)) / (2 * i)

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
csin(), csinf(), csinl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), casin(3), ccos(3), ctan(3), complex(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Sędrowski (ptm.berlios.de) <sedros@gmail.com>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-04-19