Scroll to navigation

CPOW(3) Podręcznik programisty Linuksa CPOW(3)

NAZWA

cpow, cpowf, cpowl - funkcje potęgowania liczb zespolonych

SKŁADNIA

#include <complex.h>

double complex cpow(double complex x, complex double z);

float complex cpowf(float complex x, complex float z);
long double complex cpowl(long double complex x, complex long double z); Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcje te zwracają liczbę x podniesioną do potęgi z (z odcięciem x-ów leżących w ujemnej części osi rzeczywistej).

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
cpow(), cpowf(), cpowl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), pow(3), complex(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Sędrowski (ptm.berlios.de) <sedros@gmail.com>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-04-19