Scroll to navigation

COPYSIGN(3) Podręcznik programisty Linuksa COPYSIGN(3)

NAZWA

copysign - kopiowanie znaku liczby

SKŁADNIA

#include <math.h>

double copysign(double x, double y);

float copysignf(float x, float y);
long double copysignl(long double x, long double y);

Proszę linkować z -lm.


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

copysign(), copysignf(), copysignl():

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

Funkcje te zwracają liczbę, której wartość bezwzględna test taka sama, jak wartość bezwzględna x, ale znak jest taki sam, jak znak liczby y.

Na przykład zarówno copysign(42.0, -1.0), jak i copysign(-42.0, -1.0) zwracają -42.0.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość, której wartość bezwzględna jest wzięta z x, a znak jest wzięty z y.

Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN ze znakiem takim samym, jak bit znaku w y.

BŁĘDY

Nie występują.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
copysign(), copysignf(), copysignl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008. Funkcja ta jest zdefiniowana w IEC 559 (oraz w dodatku zawierającym funkcje zalecane w IEEE 754/IEEE 854).

UWAGI

Na architekturach, na których formaty liczb zmiennoprzecinkowych nie są zgodne z IEEE 754, funkcje te mogą traktować ujemne zero jako dodatnie.

ZOBACZ TAKŻE

signbit(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2016-03-15 GNU