Scroll to navigation

CLOSEDIR(3) Podręcznik programisty Linuksa CLOSEDIR(3)

NAZWA

closedir - zamknięcie strumienia katalogu

SKŁADNIA

#include <sys/types.h>

#include <dirent.h>

int closedir(DIR *dirp);

OPIS

Funkcja closedir() zamyka strumień katalogu powiązany z dirp. Pomyślne wywołanie closedir() zamyka także deskryptor pliku skojarzony z dirp. Po wywołaniu deskryptor strumienia katalogu dirp staje się niedostępny.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja closedir() w przypadku powodzenia zwraca zero. W razie wystąpienia błędu zwracane jest -1 i ustawiana jest odpowiednia wartość zmiennej errno.

BŁĘDY

EBADF
Nieprawidłowy deskryptor strumienia katalogu dirp.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
closedir() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

close(2), opendir(3), readdir(3), rewinddir(3), scandir(3), seekdir(3), telldir(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <abyrtek@priv.onet.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-08-08