Scroll to navigation

CCOSH(3) Podręcznik programisty Linuksa CCOSH(3)

NAZWA

ccosh, ccoshf, ccoshl - cosinus hiperboliczny liczb zespolonych

SKŁADNIA

#include <complex.h>

double complex ccosh(double complex z);
float complex ccoshf(float complex z);
long double complex ccoshl(long double complex z);

Proszę linkować z -lm.

OPIS

Funkcje te zwracają cosinus hiperboliczny liczby zespolonej z.

Funkcja cosinusa hiperbolicznego liczb zespolonych jest zdefiniowana jako:

    ccosh(z) = (exp(z)+exp(-z))/2

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

cabs(3), cacosh(3), csinh(3), ctanh(3), complex(7)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-04-19