Scroll to navigation

MB_LEN_MAX(3) Podręcznik programisty Linuksa MB_LEN_MAX(3)

NAZWA

MB_LEN_MAX - maksymalna długość znaku wielobajtowego w jakimkolwiek ustawieniu językowym

SKŁADNIA

#include <limits.h>

OPIS

Makro MB_LEN_MAX jest górnym ograniczeniem liczby bajtów wymaganej dla reprezentacji pojedynczego szerokiego znaku w obsługiwanym ustawieniu językowym.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Stała całkowita większa od zera.

ZGODNE Z

POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

UWAGI

Obiekty MB_LEN_MAX i sizeof(wchar_t) są zupełnie niepowiązane. W glibc MB_LEN_MAX jest zazwyczaj równe 16 (6 w wersjach glibc wcześniejszych niż 2.2), podczas gdy sizeof(wchar_t) wynosi 4.

ZOBACZ TAKŻE

MB_CUR_MAX(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.07 oryginału.

2015-07-23 Linux