Scroll to navigation

MAN(1) Kılavuz sayfası yardımcıları MAN(1)

İSİM

man - çevrimiçi başvuru kılavuzlarına bir arayüz

ÖZET

man [-C dosya] [-d] [-D] [--warnings[=uyarılar]] [-R kodlama] [-L dil] [-m sistem[,...]] [-M yol] [-S liste] [-e uzantı] [-i|-I] [--regex|--wildcard] [--names-only] [-a] [-u] [--no-subpages] [-P sayfalayıcı] [-r istem] [-7] [-E kodlama] [--no-hyphenation] [--no-justification] [-p dizge] [-t] [-T[aygıt]] [-H[tarayıcı]] [-X[dpi]] [-Z] [[bölüm] sayfa[.bölüm] ...] ...
man -k [apropos seçenekleri] düzifd ...
man -K [-w|-W] [-S liste] [-i|-I] [--regex] [bölüm] ifade ...
man -f [whatis seçenekleri] sayfa ...
man -l [-C dosya] [-d] [-D] [--warnings[=uyarılar]] [-R kodlama] [-L dil] [-P sayfalayıcı] [-r istem] [-7] [-E kodlama] [-p dizge] [-t] [-T[aygıt]] [-H[tarayıcı]] [-X[dpi]] [-Z] dosya ...
man -w|-W [-C dosya] [-d] [-D] sayfa ...
man -c [-C dosya] [-d] [-D] sayfa ...
man [-?V]

AÇIKLAMA

man sistemin kılavuz sayfalayıcısıdır. man komutuna verilen her sayfa argümanı genellikle programın, yardımcının veya bir işlevin adıdır. Ardından bu argümanlar ile ilişkili kılavuz sayfası bulunup görüntülenir. Bir bölüm, sağlanmışsa, man uygulamasının kılavuz içinde sadece ilgili bölümde aramasını sağlar. Öntanımlı eylem önceden tanımlanmış sıralamayı takip ederek (/etc/manpath.config içindeki SECTION yönergesi ile üzerine yazılmadığı takdirde, öntanımlı olarak "1 n l 8 3 2 3posix 3pm 3perl 3am 5 4 9 6 7") tüm kullanılabilir bölümler içinde aramak ve birden fazla sayfa bulunsa bile, bulunan ilk sayfayı göstermektir.

Aşağıdaki tablo içerdikleri sayfa türleri ile birlikte bölüm numaralarını göstermektedir.

1 Çalıştırılabilir programlar veya kabul komutları
2 Sistem çağrıları (çekirdek tarafından sağlanmış işlevler)
3 Kütüphane çağrıları (program kütüphaneleri içindeki işlevler)
4 Özel dosyalar (genellikle /dev içinde bulunur)
5 Dosya biçimi ve düzenler, örn. /etc/passwd
6 Oyunlar
7 Çeşitli (makro paketleri ve eğilimler), örn. man(7), groff(7)
8 Sistem yönetim komutları (genellikle sadece root (yönetici) için)
9 Çekirdek yordamları [ Standart olmayan]

Bir kılavuz sayfası birkaç bölüm içerir.

Muhtemel bölüm adları şunlar olabilir: İSİM, ÖZET, YAPILANDIRMA, AÇIKLAMA, SEÇENEKLER, ÇIKIŞ DURUMU, DÖNÜŞ DEĞERİ, HATALAR, ORTAM, DOSYALAR, SÜRÜMLER, UYDUĞU, NOTLAR, HATALAR, ÖRNEK, YAZARLAR, and AYRICA BAKINIZ.

Aşağıdaki düzenler ÖZET bölümüne uygulanır ve diğer bölümlerde rehber olarak kullanılabilir.

kalın metin gösterildiği gibi yazın.
eğik yazı ilgili argüman ile yer değiştirin.
[-abc] [ ] arasındaki herhangi veya tüm argümanlar isteğe bağlı.
-a|-b | ile ayrılmış seçenekler birlikte kullanılamaz.
argüman ... argüman tekrar edilebilir.
[ifade] ... [ ] içindeki tüm ifade tekrarlanabilir.

Asıl derleme çıktı aygıtına göre değişebilir. Örneğin, man genellikle bir uçbirim içinde eğik metinleri gösteremez ve bunun yerine altı çizili ya da renkli metin gösterir.

Komut veya işlev gösterimi tüm muhtemel çağrımlar ile eşleşmesi gereken bir şablondur. Bazı durumlarda, bu kılavuz sayfasının ÖZET kısmında gösterilen çeşitli özel çağrımları göstermek önerilir.

ÖRNEKLER

man ls
öge (program) ls için kılavuz sayfasını göster.
man man.7
Bölüm 7'den makro paketi man için kılavuz sayfasını göster.
man -a intro
Kılavuzda yer alan mevcut tüm intro kılavuz sayfalarını arka arkaya görüntüle. Ardışık görüntüler arasında çıkmak veya herhangi birini atlamak mümkündür.
man -t alias | lpr -Pps
`alias' tarafından başvurulmuş kılavuz sayfasını biçimlendir (Genellikle bir kabul kılavuz sayfasını öntanımlı troff veya groff biçimine) ve ps adındaki yazıcıya yolla. groff için öntanımlı çıktı genellikle PostScript'tir. man --help, -t seçeneğine hangi işlemcinin bağlı olduğunu göstermelidir.
man -l -Tdvi ./foo.1x.gz > ./foo.1x.dvi
Bu komut, nroff ./foo.1x.gz kaynak kılavuz sayfasını aygıttan bağımsız (dvi) dosyasına sıkıştırıp açacaktır. Yönlendirme, çıkışın sayfalayıcı olmadan stdout yöneltilmesine neden olduğu için -T bayrağı gereklidir. Çıktı, xdvi gibi bir programla görüntülenebilir veya dvips. gibi bir programı kullanarak PostScript içine işlenebilir.
man -k printf
printf anahtar sözcüğünün kısa açıklamalarını ve kılavuz sayfa adlarını normal ifade olarak arayın. Herhangi bir eşleşme olduğunda çıktı verir. apropos printf. ile eşdeğerdir
man -f smail
smail tarafından atıf yapılan kılavuz sayfalarını ara ve bulunan herhangi bir öğenin kısa açıklamalarını yazdır. whatis smail. ile eşdeğerdir.

ÖZET

Kullanıcıya mümkün olduğunca fazla esneklik kazandırması için man içinde birçok seçenek mevcuttur. Arama yolu, bölüm sırası, çıktı işlemcisi ve aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan diğer davranışlar ve işlemler üzerinde değişiklikler yapılabilir.

Ayarlandıysa, man işlemini belirlemek için çeşitli ortam değişkenleri sorgulanır. Bir seçeneğin argümanının bir parçası olarak kullanılan boşluklardan kaçınılması koşuluyla (önce bir ters eğik çizgi ile yazılması gerekir), `catch all' değişkenini $MANOPT komut satırı biçimindeki herhangi bir dizgeye ayarlamak mümkündür. man kendi komut satırını ayrıştırmadan önce $MANOPT değerini ayrıştırır. Bir bağımsız değişken gerektiren seçenekler, komut satırında bulunan seçeneklerle geçersiz kılınır. $MANOPT'ta ayarlanan tüm seçenekleri sıfırlamak için ilk komut satırı seçeneği olarak -D belirtilebilir. Bu, man komutunun hala geçerli olmalarına rağmen $MANOPT ile belirtilen seçeneklerin `unutmasını' sağlayacaktır.

man-db olarak paketlenmiş manuel sayfalayıcı yardımcı programları, indis veritabanı önbelleklerini kapsamlı bir şekilde kullanır. Bu önbellekler, her kılavuz sayfasının dosya sisteminde nerede bulunabileceği ve whatis (man sayfasının kısa bir satır açıklaması) neyi içerdiğini göstererek man'ın uygun kılavuz sayfasını bulmak için her zaman dosya sisteminde arama yapmak yerine daha hızlı çalışmasını sağlar. -u seçeneğini kullanarak istenirse, man, önbelleklerin tutarlı kalmasını sağlayacak ve bu şekilde geleneksel whatis metin veritabanlarını güncellemek için yazılımı el ile çalıştırma gereksinimini ortadan kaldırılabilecek.

Belli bir kılavuz sayfa hiyerarşisi için man, mandb tarafından başlatılan indis veritabanını bulamazsa, bu hiyerarşide arama yapmak için dosya globbing gerekli olsa da, yine de istenen kılavuz sayfalarını arayacaktır. whatis veya apropos bir indis bulamazsa, onun yerine geleneksel bir whatis veritabanından bilgi çıkarmaya çalışır.

Bu yardımcı programlar, sıkıştırılmış kaynak nroff dosyalarını, varsayılan olarak, .Z, .z ve .gz uzantıları destekler. Herhangi bir sıkıştırma uzantısı ile baş etmek mümkündür, ancak bu bilgi derleme zamanında bilinmelidir. Ayrıca, varsayılan olarak, üretilen cat sayfaları gzip kullanılarak sıkıştırılır. Her /usr/share/man veya /usr/X11R6/man gibi 'genel' kılavuz sayfa hiyerarşisi, dizininin cat sayfası hiyerarşisi olarak herhangi bir dizin olabilir. Geleneksel olarak cat sayfaları, man sayfaları ile aynı hiyerarşide saklanır, ancak Dosya Hiyerarşisi Standardı (FHS) içinde belirtilen nedenlerden dolayı başka yerde saklamak daha iyi olabilir. Bunu nasıl yapacağınız hakkında ayrıntılar için lütfen manpath(5) bölümünü okuyun. Bunu neden yapmanız gerektiği ile ilgili ayrıntılar için standarda bakın.

Bu paketin uluslararası desteği vardır. Yerel dil kılavuz sayfalarına dil işlevleri kullanarak erişilebilirsiniz (sisteminizde varsa). Böyle bir desteği etkinleştirmek için, genelde POSIX 1003.1 tabanlı biçimde belirtilen, dil yerel ayarınıza $LC_MESSAGES, $DİL veya başka bir sisteme bağlı çevre değişkeni ayarlamanız gereklidir:

<dil>[_<bölge>[.<karakter-kümesi>[,<sürüm>]]]

İstediğiniz sayfa kendi dil sayfanızda bulunuyorsa, standart (genellikle Amerikan İngilizcesi) sayfasının yerine görüntülenir.

Uluslararası mesaj katalogları için destek de bu pakette sunulmuştur ve mevcutsa, yine aynı şekilde etkinleştirilebilir. Bu pakette verilen kılavuz sayfalarının ve mesaj kataloglarının ana dilde bulunmadığını ve bunları sağlamak isterseniz, lütfen bu tür etkinlikleri koordine eden olan bakımcıya başvurun.

Bu kılavuz sayfalayıcısında bulunan diğer özellikler ve uzantılar ile ilgili bilgi için, lütfen paketle birlikte verilen belgeleri okuyun.

VARSAYILANLAR

man, index veritabanı önbellekleri içinde istenen kılavuz sayfaları arayacaktır. -u seçeneği verilirse, veritabanlarının dosya sistemini doğru bir şekilde yansıttığından emin olmak için bir önbellek tutarlılığı kontrolü yapılır. Bu seçenek her zaman verilirse, bir önbellek bozulmadığı sürece, önbellekler ilk oluşturulduktan sonra mandb komutunu çalıştırmak genellikle gerekli değildir. Bununla birlikte, önbellek tutarlılığı kontrolü, birçok kılavuz sayfası yüklü olan sistemlerde yavaş olabilir, bu nedenle varsayılan olarak gerçekleştirilmez ve sistem yöneticileri, veritabanı önbelleğini taze tutmak için her hafta mandb'yi çalıştırmayı isteyebilir. Eski önbelleklerin neden olduğu sorunları önlemek için, man, bir önbellek araması başarısız olursa, tıpkı önbellek yokmuş gibi, dosya genellemeye geri dönecektir.

Kılavuz sayfası bulunduktan sonra, nispeten önceden biçimlendirilmiş `cat' dosyasının mevcut olup olmadığını ve nroff dosyasından yeni olup olmadığını öğrenmek için bir kontrol gerçekleştirilir. Varsa ve öyleyse, bu önceden biçimlendirilmiş dosya (genellikle) sıkıştırılmıştır ve sonra bir sayfalayıcı kullanılarak görüntülenir. Sayfalayıcı çeşitli şekillerde belirtilebilir veya başka bir durumda varsayılana geri dönülür (ayrıntılar için -P seçeneğine bakın). Hiçbir cat bulunamazsa veya nroff dosyasından daha yaşlıysa, nroff çeşitli programlarla filtrelenir ve hemen gösterilir.

Bir cat dosyası üretilebilirse (göreceli cat dizini varsa ve uygun izinlere sahipse), man sıkıştıracak ve cat dosyasını arka planda saklayacak.

Filtreler çeşitli yöntemlerle deşifre edildi. Öncelikle, komut satırı seçeneği -p veya çevre değişkeni $MANROFFSEQ sorgulanır. -p kullanılmıyor ve ortam değişkeni ayarlanmamışsa, bir önişlemci karakter katarı için nroff dosyasının ilk satırı ayrıştırılır. Geçerli bir önişlemci karakter katarı içermek için, ilk satır benzemek zorundadır

'\" <string>

burada string aşağıdaki --p seçeneği tarafından tanımlanan herhangi bir harf kombinasyonu olabilir.

Yukarıdaki yöntemlerden hiçbiri süzgeç bilgisi sağlamıyorsa, varsayılan bir küme kullanılır.

Süzgeçlerden ve birincil biçimlendiriciden (nroff veya [tg]roff, -t ile) bir biçimlendirme hattı oluşturuldu ve çalıştırıldı. Alternatif olarak, çalıştırılabilir bir program mandb_nfmt (veya -t içeren mandb_tfmt) klavuz ağacı kökünde varsa, bunun yerine çalıştırılır. Kılavuz kaynak dosyası, önişlemci dizesi ve isteğe bağlı olarak -T veya -E ile argüman olarak belirtilen cihazdan geçilir.

SEÇENEKLER

Komut satırında, $MANOPT'da ya da her ikisinde birden çiftlenen argümansız seçenekler zararlı değildir. Bir bağımsız değişken gerektiren seçenekler için, her çoğaltma önceki bağımsız değişken değerini geçersiz kılacaktır.

Genel seçenekler

-C file--config-file=file
~/.manpath varsayılanı yerine bu kullanıcı yapılandırma dosyasını kullanın.
-d, --debug
Hata ayıklama bilgisini göster.
-D, --default
Bu seçenek normalde ilk seçenek olarak verilir ve man's davranışını varsayılan değerine sıfırlar. Kullanımı, $MANOPT'da ayarlanmış olabilecek seçenekleri sıfırlamaktır. -D'yi takip eden tüm seçenekler normal etkiye sahiptir.
--warnings[=warnings]
groff 'dan uyarıları etkinleştirin. Bu, kılavuz sayfalarının kaynak metninde sağlama yapmak için kullanılabilir. warnings, virgülle ayrılmış uyarı adları listesidir; sağlanmazsa varsayılan "mac" olur. Kullanılabilir uyarı adlarının bir listesi için info groff'daki “Uyarılar” düğümüne bakın.

Ana işlem kipleri

-f, --whatis
whatis'e eşdeğerdir. Varsa, kılavuz sayfasından kısa bir açıklama görüntüle. Ayrıntılar için whatis(1)'e bakın.
-k, --apropos
% apropos% ile aynı. Anahtar kelimeler için kısa kılavuz sayfa açıklamalarını arayın ve tüm eşleşmeleri görüntüleyin. Ayrıntılar için apropos (1) bölümüne bakın.
-K, --global-apropos
Tüm kılavuz sayfalarında metin arayın. Bu kaba kuvvet araması ve muhtemelen biraz zaman alır; yapabiliyorsanız, aranması gereken sayfa sayısını azaltmak için bir bölüm belirtmelisiniz. Arama terimleri basit karakter katarları (varsayılan) veya --regex seçeneği kullanılıyorsa düzenli ifadeler olabilir.
Kılavuz sayfaların sources'ı arayacağını ve bunun kaynak dosyalardaki yorumları gibi şeyler nedeniyle yanlış pozitifleri içerebileceğini unutmayın. İşlenmiş metni aramak çok daha yavaş olacaktır.
-l, --local-file
`local' kipini etkinleştirin. Sistemin kılavuz koleksiyonu üzerinden arama yapmak yerine yerel kılavuz dosyalarını biçimlendirin ve gösterin. Her kılavuz sayfası bağımsız değişkeni, doğru biçimde bir nroff kaynak dosyası olarak yorumlanacaktır. Hiçbir cat dosyası üretilmez. Eğer '-' argümanlardan biri olarak listeleniyorsa, girdi stdin'den alınacaktır. Bu seçenek kullanılmadığında ve man gereken sayfayı bulamazsa, hata mesajını görüntülemeden önce, bu seçeneği sağlanmış gibi davranmaya çalışır, adı dosya adı olarak kullanarak tam bir eşleşme arar.
-w, --where, --path, --location
Kılavuz sayfalarını gerçekte göstermeyin, ancak biçimlendirilecek kaynak nroff dosyalarının yerini/yerlerini yazın.
-W, --where-cat, --location-cat
Kılavuz sayfaları gerçekten gösterme, ancak görüntülenen cat dosyalarının yerini/yerlerini yazdırabilirsin. -w ve -W her ikisi de belirtilmişse, her ikisi de boşluklarla ayrılmış olarak verilmelidir.
-c, --catman
Bu seçenek genel kullanım amaçlı değildir ve yalnızca catman programı tarafından kullanılmalıdır.
-R encoding--recode=encoding
Elle sayfayı her zamanki gibi biçimlendirmek yerine, kaynaklarını belirtilen encoding'ya dönüştürülmüş olarak çıktıla. Kaynak dosyanın kodlamasını zaten biliyorsanız, doğrudan manconv(1) değerini kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, bu seçenek, el ile bir sayfa hiyerarşisine benzer bir yapıya zaten kurulmuş olmaları koşuluyla, birkaç kılavuz sayfasını tek bir kodlamaya dönüştürmenizi sağlar; bu kodlamaların her ikisini de açıkça belirtmek zorunda kalmazsınız.

Kılavuz sayfalarında arama

-L locale--locale=locale
man normalde mevcut yerel ayarınızı, muhtemelen $LC_MESSAGES ve $LANG öğelerini de içeren çeşitli ortam değişkenlerini sorgulayan C işlevi setlocale (3) çağrısı ile belirleyecektir. Belirlenen değeri geçici olarak geçersiz kılmak için doğrudan bir locale dizesini man 'a sunmak için bu seçeneği kullanın. Sayfalar için arama gerçekten başlayıncaya kadar etkili olmayacağını unutmayın. Yardım mesajı gibi çıktı her zaman başlangıçta belirlenen yerel ayraçta görüntülenir.

-m system[,...], --systems=system[,...]

Bu sistemin diğer işletim sisteminin kılavuz sayfalarına erişimi varsa, bu seçenek kullanılarak erişilebilir. NewOS'un kılavuz sayfa koleksiyonundaki bir kılavuz sayfasını aramak için -m NewOS seçeneğini kullanın.

Belirtilen system, virgülle sınırlandırılmış işletim sistemi adlarının birleşimi olabilir. Yerel işletim sisteminin kılavuz sayfalarını aramak için, argüman karakter katarına man sistem adını ekleyin. Bu seçenek, $SYSTEM çevre değişkeninin üzerine yazacaktır.

-M path--manpath=path
Kullanmak için alternatif bir kılavuz yolu belirtin. Varsayılan olarak, man, arama yolunu belirlemek için manpath türetilmiş kodunu kullanır. Bu seçenek $MANPATH ortam değişkenini geçersiz kılar ve -m seçeneğinin yoksayılmasına neden olur.

Bir kılavuz yolu olarak belirtilen bir yol, man-db el kitabında ("Kılavuz sayfa sistemi" başlığı altında) açıklandığı gibi bölümlere yapılandırılmış bir kılavuz sayfa hiyerarşisinin kökü olmalıdır. Bu gibi hiyerarşiler dışında kılavuz sayfaları görüntülemek için -l seçeneğine bakın.

-S list-s list--sections=list
Liste, aranacak `sıralama özel' kılavuz bölümlerin iki nokta üst üste veya virgülle ayrılmış bir listesidir. Bu seçenek, $MANSECT çevre değişkenini geçersiz kılar. (-s yazım denetimi System V ile uyumluluk içindir.)
-e sub-extension--extension=sub-extension
Bazı sistemler, Tcl paketine eşlik edenler gibi, kılavuz sayfalarının büyük paketlerini ana kılavuz sayfa hiyerarşisine dahil eder. exit(3) gibi aynı ada sahip iki kılavuz sayfasına sahip olma sorununu ortadan kaldırmak için, Tcl sayfaları genelde bölüm l'e atanır. Bu talihsiz olduğu için sayfaları doğru bölüme koymak ve onlara belirli bir `uzantı' atamak mümkündür, bu durumda exit(3tcl). Normal çalışma durumunda, man, exit(3tcl) yerine exit(3) görüntüleyecektir. Bu durumu müzakere etmek ve hangi bölümün bulunduğunu bilmek zorunda kalmamak için sayfanın hangi pakete ait olduğunu gösteren man bir sub-extension karakter dizisi vermek artık mümkün. Yukarıdaki örneği kullanarak man seçeneğine -ecl seçeneği sağlanırsa, arama *tcl uzantılı sayfalara sınırlanır.
-i, --ignore-case
Kılavuz sayfalarında ararken büyük/küçük harfi önemseme. Varsayılan budur.
-I, --match-case
Kılavuz sayfalarını büyük/küçük harf duyarlı ara.
--regex
apropos(1)'de olduğu gibi, tüm sayfaları isimlerinin ya da açıklamalarının herhangi bir parçası olan her page argümanına eşleşen düzenli ifadeler olarak gösterin. Normal bir ifade ararken "en iyi" sayfayı seçmek için genellikle makul bir yol bulunmadığından, bu seçenek -a anlamına gelir.
--wildcard
apropos(1) --wildcard ile olduğu gibi kabuk stili joker karakterleri kullanarak her sayfanın herhangi bir kısmıyla ya da açıklamaların her birinin page argümanıyla eşleşen tüm sayfaları gösterin. page bağımsız değişkeni tüm ad veya açıklama ile eşleşmeli veya açıklamadaki kelime sınırlarıyla eşleşmelidir. Bir joker karakter ararken bir "en iyi" sayfa seçmenin makul bir yolu genellikle bulunmadığından, bu seçenek -a anlamına gelir.
--names-only
--regex veya --wildcard seçeneği kullanılıyorsa, whatis(1)'de olduğu gibi sadece sayfa tanımlarıyla değil sayfa adlarıyla eşleşir. Aksi takdirde etki yaratmaz.
-a, --all
Varsayılan olarak, bulduğu en uygun kılavuz sayfası görüntüledikten sonra man çıkacaktır. Bu seçeneği kullanmak man ögesini, arama ölçütleriyle eşleşen tüm kılavuz sayfalarını görüntülemeye zorlar.
-u, --update
Bu seçenek, man'nın veritabanı önbelleklerinde `inode seviyesi' tutarlılık kontrolü yapmalarına ve dosya sisteminin doğru bir şekilde gösterilmesini sağlar. man setuid biti ayarlanmış olarak kurulursa, yalnızca yararlı bir etkiye sahip olacak.
--no-subpages
Varsayılan olarak, man, komut satırında verilen kılavuz sayfa adlarının çiftlerini, kısa çizgi veya alt çizgi içeren tek bir kılavuz sayfası adına eşdeğer olarak yorumlamaya çalışacaktır. Bu, alt komutların kendilerini çağırmak için kullanılacak benzer sözdizimini kullanarak erişilebilen her birine kılavuz sayfalar sunmalarına izin veren bir takım alt komutları uygulayan ortak program modelini destekler. Örneğin:

  $ man -aw git diff
  /usr/share/man/man1/git-diff.1.gz
    

Bu davranışı devre dışı bırakmak için --no-subpages seçeneğini kullanın.

  $ man -aw --no-subpages git diff
  /usr/share/man/man1/git.1.gz
  /usr/share/man/man3/Git.3pm.gz
  /usr/share/man/man1/diff.1.gz
    

Biçimlendirilmiş çıktı denetleniyor

-P pager--pager=pager
Specify which output pager to use. By default, man uses pager, falling back to cat if pager is not found or is not executable. This option overrides the $MANPAGER environment variable, which in turn overrides the $PAGER environment variable. It is not used in conjunction with -f or -k.

Değer, basit bir komut adı veya bağımsız değişkenler içeren bir komut olabilir ve kabuk alıntılama (ters eğik çizgi, tek tırnak veya çift tırnak işareti) kullanabilir. Birden fazla komutu bağlamak için boruları kullanamaz; buna ihtiyaç duyarsanız, dosyayı bir bağımsız değişken olarak veya standart girdi olarak görüntülemek üzere alabilecek bir sarıcı komut dosyası kullanın.

-r prompt--prompt=prompt
Sayfalayıcı olarak lessin bir son sürümü kullanılıyorsa, man istemini ve mantıklı bazı seçeneklerini belirlemeye çalışacaktır. Varsayılan komut istemi şöyle

 Manual page name(sec) line x

burada name klavuz sayfa adını belirtir, sec altındaki bölümü ve x geçerli satır numarasını gösterir. Bu, $LESS çevre değişkenini kullanarak gerçekleştirilir.

Bir karakter katarı ile -r'nın sağlanması bu varsayılanı geçersiz kılacaktır. Karakter katarı, mevcut kılavuz sayfasının adına genişletilecek ve bölüm adı da `(' ve `)' ile çevrilecek olan $MAN_PN metnini içerebilir. Varsayılanı üretmek için kullanılan karakter katarı şu şekilde ifade edilebilir

\ Manual\ page\ \$MAN_PN\ ?ltline\ %lt?L/%L.:
byte\ %bB?s/%s..?\ (END):?pB\ %pB\\%..
(yardım için h veya çıkmak için q)

Sadece okunabilirlik uğruna burada üç satıra ayrılmıştır. Anlamı için less(1) kılavuz sayfasını inceleyin. Komut karakter katarı önce kabuk tarafından değerlendirilir. Komut satırındaki tüm çift tırnak işaretleri, geri tırnak işaretleri ve ters eğik çizgiler bir önceki ters eğik çizgi ile öne çıkartılmalıdır. Komut istemi karakter katarı, less için daha fazla seçenek izleyebilen kaçışlı bir $ ile bitebilir. Varsayılan olarak man, -ix8 seçeneklerini ayarlar.

Aşağıda açıklanan $MANLESS ortam değişkeni, komut satırında hiçbiri sağlanmazsa, bir varsayılan istem karakter katarını ayarlamak için kullanılabilir.

-7, --ascii
7 bit terminal veya terminal emülatöründe saf bir ascii(7) kılavuz sayfasını görüntülerken, GNU nroff ile latin1(7) cihaz açıklaması kullanılırken bazı karakterler doğru görüntülenmeyebilir. Bu seçenek saf ascii kılavuz sayfalarının ascii'de latin1 aygıtıyla görüntülenmesine izin verir. Herhangi bir latin1 metnini tercüme etmez. Aşağıdaki tabloda yapılan çeviriler gösterilmektedir: GNU nroff'un latin1(7) aygıtı kullanılırken bazı kısımları düzgün bir şekilde görüntülenebilir.

Açıklama Sekizli latin1 ascii
devam tire 255 -
madde imi (orta nokta) 267 o
tiz vurgu 264 ´ '
çarpma işareti 327 × x

latin1 sütun doğru görüntülenirse, terminaliniz latin1 karakterleri için ayarlanmış olabilir ve bu seçenek gerekli değildir. latin1 ve ascii sütunları aynı ise, bu seçeneği kullanarak bu sayfayı okuyorsunuz veya man bu sayfayı latin1 aygıt açıklamasıyla biçimlendirmedi. latin1 sütun eksik veya bozuksa, bu seçenekle kılavuz sayfaları görüntülemeniz gerekebilir.

Bu seçenek, -t, -H, -T veya -Z seçeneklerini kullanırken göz ardı edilir ve nroff için GNU's dışında işe yaramayabilir.

-E encoding--encoding=encoding
Varsayılandan farklı bir karakter kodlaması çıktısı oluşturun. Geriye dönük uyumluluk için, encoding, ASCII, latin1 veya utf8 gibi nroff aygıtlarının yanı sıra UTF-8 gibi gerçek bir karakter kodlaması olabilir.
--no-hyphenation, --nh
Normalde, nroff satır aralarında, kısa çizgiler içermeyen kelimelerde bile metinleri otomatik olarak tirelendirir; bunu, aşırı boşluk bırakmadan bir satıra kelimeler yerleştirmek için yapmak gerekliyse yapar. Bu seçenek otomatik tirelemeyi devre dışı bırakır, bu nedenle sözcükler yalnızca tireler içeriyorsa tireleme yapılır.

Kılavuz sayfası yazıyorsanız ve nroff'un uygun olmayan bir noktadaki tirelemesini engellemek istiyorsanız, bu seçeneği kullanmayın, bunun yerine nroff belgelerine bakın; örneğin, o noktada tireleyebileceğini belirtmek için bir kelimenin içine "\%" koyabilir veya tirelenmemesi için bir kelimenin başlangıcına "\%" koyabilirsiniz.

--no-justification, --nj
Normalde nroff metni her iki kenar boşluğa otomatik olarak yaslı gösterecektir. Bu seçenek tam ayraçlamayı devre dışı bırakır ve yalnızca "soluk-sağ" metin olarak adlandırılan sol kenar boşluğuna dayandırarak bırakır.

Kılavuz sayfası yazıyorsanız ve sadece nroff'un belirli paragraflarının haklı çıkmasını önlemek istiyorsanız, bu seçeneği kullanmayın, bunun yerine nroff belgelerine bakın; örneğin, ".na", ".nf", ".fi" ve ".ad" isteklerini geçici olarak ayarlamayı ve doldurmayı devre dışı bırakmak için kullanabilirsiniz.

-p string--preprocessor=string
nroff veya troff/groff'den önce çalıştırılacak önişlemcilerin sırasını belirtin. Tüm kurulumlar tam önişlemci setine sahip olmaz. Önişlemcilerden bazıları ve bunları belirlemek için kullanılan harfler şunlardır: eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r). Bu seçenek, $MANROFFSEQ ortam değişkeninin üzerine yazılır. zsoelim her zaman ilk önişlemci olarak çalıştırılır.
-t, --troff
Kılavuz sayfasını stdout için biçimlendirirken groff -mandoc kullanın. Bu seçenek, -H, -T veya -Z ile birlikte gerekli değildir.
-T[device], --troff-device[=device]
Bu seçenek, groff (veya muhtemelen troff's) çıktısını, varsayılan dışında bir cihaz için uygun olacak şekilde değiştirmek için kullanılır. Bu, -t ima eder. Örnekler (Groff-1.17 ile sağlanır) dvi, latin1, ps, utf8, X75 ve X100'i içerir.
-H[browser], --html[=browser]
Bu seçenek groff'un HTML çıktısı üretmesine neden olur ve bu çıktıyı bir web tarayıcısında görüntüler. Tarayıcı seçimi, isteğe bağlı bir browser argümanı varsa, $BROWSER ortam değişkeni tarafından belirlenir veya ayarlanmamışsa derleme zamanı varsayılanı (genellikle lynx) ile belirlenir. Bu seçenek -t ima eder ve yalnızca GNU troff ile çalışır.
-X[dpi], --gxditview[=dpi]
Bu seçenek groff programının çıktısını grafiksel bir pencerede gxditview programıyla gösterir. dpi (inç başına nokta) 75, 75-12, 100 veya 100-12 olabilir, varsayılan olarak 75 olur; -12 varyantları 12 punto baz font kullanır. Bu seçenek, sırasıyla X75, X75-12, X100 veya X100-12 cihazında -T anlamına gelmektedir.
-Z, --ditroff
groff, troff komutunu çalıştırıp seçilen aygıt için uygun çıktı üretmek için uygun bir post-işlemci kullanacaktır. Eğer groff -mandoc, groff ise, bu seçenek groff'e geçirilir ve bir post-işlemcinin kullanımını bastırır. Bu, -t ima eder.

Yardım alma

-?, --help
Bir yardım iletisi göster ve çık.
--usage
Kısa kullanım iletisini göster ve çık.
-V, --version
Sürüm bilgisini göster.

ÇIKIŞ DURUMU

0
Başarılı program çalıştırma.
1
Kullanım, sözdizimi ve yapılandırma dosya hatası.
2
İşlevsel hata.
3
Bir alt süreç sıfır-olmayan bir çıkış durumu döndü.
16
Sayfalar/dosyalar/anahtar kelimelerden en az bir tanesi yok veya uyuşmadı.

ORTAM

MANPATH
Eğer $MANPATH ayarlanmışsa, yolu kılavuz sayfalarını aramak için kullanılır.
MANROFFOPT
man formatlayıcıyı (nroff, troff veya groff) her çağırdığında $MANROFFOPT içeriği komut satırına eklenir.
MANROFFSEQ
$MANROFFSEQ ayarlanmışsa, değeri her kılavuz sayfasını geçmek için önişlemci kümesini belirlemede kullanılır. Varsayılan önişlemci listesi sisteme bağlıdır.
MANSECT
$MANSECT ayarlandıysa, değeri kolonlarla ayrılmış bir bölüm listesidir ve hangi kılavuz bölümlerin hangi sırada bulunacağını belirlemek için kullanılır. /etc/manpath.config içindeki SECTION yönergesi tarafından geçersiz kılınmadıkça öntanımlı "% sections%"dir.
MANPAGER, PAGER
If $MANPAGER or $PAGER is set ($MANPAGER is used in preference), its value is used as the name of the program used to display the manual page. By default, pager is used, falling back to cat if pager is not found or is not executable.

Değer, basit bir komut adı veya bağımsız değişkenler içeren bir komut olabilir ve kabuk alıntılama (ters eğik çizgi, tek tırnak veya çift tırnak işareti) kullanabilir. Birden fazla komutu bağlamak için boruları kullanamaz; buna ihtiyaç duyarsanız, dosyayı bir bağımsız değişken olarak veya standart girdi olarak görüntülemek üzere alabilecek bir sarıcı komut dosyası kullanın.

MANLESS
$MANLESS ayarlanırsa, değeri less sayfalayıcı için varsayılan istem karakter katarı olarak kullanılır, sanki -r seçeneğini kullanarak geçirilmiş gibi olur (böylece $ MAN_PN aynı şekilde genişletilecektir). Örneğin, istem karakter katarını koşulsuz olarak “benim istem karater katarım” olarak ayarlamak istiyorsanız, $MANLESS'i ‘-Psbenim istem karakter katarım’ olarak ayarlayın. -r seçeneğini kullanmak bu ortam değişkenini geçersiz kılar.
BROWSER
$BROWSER değeri ayarlanmışsa, değeri her biri iki nokta üst üste ile ayrılmış komut listesidir ve bunların her biri sırasıyla man --html için bir web tarayıcısı başlatmaya çalışmak için kullanılır. Her komutta, %s, groff'dan HTML çıktısını içeren bir dosya adı ile değiştirilir; %% yerine tek bir yüzde işareti (%) gelir ve %c, bir kolon (:) tarafından değiştirilir.
SYSTEM
$SİSTEM ayarlanmışsa, -m seçeneğine argüman olarak belirtilmişçesine aynı etkiyi verecektir.
MANOPT
$MANOPT ayarlanmışsa, man's komut satırından önce ayrıştırılır ve benzer bir biçimde olması beklenir. Diğer man özgül çevre değişkenleri komut satırı seçenekleri olarak ifade edilebilir ve bu nedenle $MANOPT'ye dahil olmanın adayları oldukları için bunların geçersiz sayılacakları umulmaktadır. N.B. Bir seçeneğin argümanının parçası olarak yorumlanacak tüm alanlardan kaçınılmalıdır.
MANWIDTH
$MANWIDTH ayarlıysa, değeri kılavuz sayfalarının biçimlendirilmesi gereken satır uzunluğu olarak kullanılır. Ayarlanmazsa, kılavuz sayfaları mevcut terminale uygun bir satır uzunluğuyla biçimlendirilir (mevcutsa, $COLUMNS değerini kullanarak, bir ioctl(2) kullanabilir veya ikisi de yoksa 80 karaktere geri düşecektir). Cat sayfaları yalnızca, varsayılan biçimlendirme kullanılabilir olduğunda, yani terminal çizgisi uzunluğu 66 ile 80 karakter arasında olduğunda kaydedilir.
MAN_KEEP_FORMATTING
Normalde, çıktı bir terminale yönlendirilmediğinde (dosya ya da boru gibi), biçimlendirme karakterleri, özel araçlar olmadan sonucu okumayı kolaylaştırmak için atılır. Bununla birlikte, $MAN_KEEP_FORMATTING boş olmayan herhangi bir değere ayarlanırsa, bu biçimlendirme karakterleri korunur. Bu, biçimlendirme karakterlerini yorumlayabilen man çevresindeki sarmalayıcılar için yararlı olabilir.
MAN_KEEP_STDERR
Normal olarak, çıktı bir uçbirime yönlendirildiğinde (genellikle bir sayfalayıcıya), kılavuz sayfalarınını biçimlendirilmiş sürümlerini üretmek için kullanılan komuttan gelen herhangi bir hata çıktısı, sayfalayıcının ekranına müdahale etmekten kaçınmak için atılır. groff gibi programlar genellikle, kılavuz sayfası ile birlikte görüntülendiğinde, çirkin olan ve genel olarak kafa karıştırıcı olan zayıf hizalama gibi tipografik sorunlar hakkında nispeten küçük hata mesajları üretir. Bununla birlikte, bazı kullanıcılar bunları yine de görmek istiyor, bu nedenle, $MAN_KEEP_STDERR boş olmayan herhangi bir değere ayarlanırsa, hata çıkışı her zamanki gibi görüntülenir.
LANG, LC_MESSAGES
Sisteme ve uygulamaya bağlı olarak, $LANG ve $LC_MESSAGES seçeneklerinden birinin veya ikisinin de geçerli ileti yerel ayarı için sorgulanması gerekir. man iletilerini bu yerel ayraçta görüntüler (varsa). Kesin ayrıntılar için bkz. setlocale(3).

DOSYALAR

/etc/manpath.config
man-db yapılandırma dosyası.
/usr/share/man
Global bir kılavuz sayfa hiyerarşisi.
/usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
Geleneksel bir evrensel index veritabanı önbelleği.
/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
FHS uyumlu bir evrensel index veritabanı önbelleği.

AYRICA BAKINIZ

apropos(1), groff(1), less(1), manpath(1), nroff(1), troff(1), whatis(1), zsoelim(1), setlocale(3), manpath(5), ascii(7), latin1(7), man(7), catman(8), mandb(8), man-db paket kılavuzu, FSSTND

GEÇMİŞ

1990, 1991 – John W. Eaton (jwe@che.utexas.edu) tarafından yazılmıştır.

23 Aralık 1992: Rik Faith (faith@cs.unc.edu), Willem Kasdorp tarafından sağlanan hata düzeltmelerini uyguladı (wkasdo@nikhefk.nikef.nl).

30 Nisan 1994 – 23 Şubat 2000: Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk) bu paketi bir kaç gönüllü kişinin yardımı ile geliştiriyor ve sürdürüyor.

30 Ekim 1996 – 30 Mart 2001: Fabrizio Polacco <fpolacco@debian.org>) bu paketi Debian projesi için bütün topluluğun yardımıyla sürdürdü ve geliştirdi.

31 Mart 2001 – bugünkü gün: Colin Watson <cjwatson@debian.org> şimdi man-db'yi geliştiriyor ve sürdürüyor.

2019-01-05 2.8.5