Scroll to navigation

TRANSXX(1) [FIXME: manual] TRANSXX(1)

NAMN

transxx - Skapa en pseudoöversatt PO-fil från en PO-mallfil

SYNOPSIS

transxx [mall.pot]

BESKRIVNING

transxx är ett kommandoradsverktyg som skapar en grundläggande ifylld PO-fil från en PO-mallfil. Viss del av formateringen och strukturen i originaltextsträngarna kopieras till strängarna med översatt text, men annars översätts all text till ”xx”.

Den ifyllda PO-filen skickas till standardutmatningen.

Att köra programvaran med språket ”xx” visar dig snabbt eventuella synliga strängar som inte kan översättas.

Verktyget är en del av KDE:s programvaruutvecklingsmiljö.

UPPHOVSMÄN

PO-XML verktygen är skriva av Stephan Kulow <coolo@kde.org>

Den här manualsidan är framtagen av Ben Burton<bab@debian.org>

AUTHOR

Ben Burton <bab@debian.org>
Author.
7:e april, 2003 [FIXME: source]