Scroll to navigation

KDED5(8) Manual d'usuari del kded5 KDED5(8)

NOM

kded5 - Dimoni del KDE: provoca l'actualització de la base de dades Sycoca quan cal.

SINOPSIS

kded5 [--check]

DESCRIPCIÓ

kded5 consolida una sèrie de petits serveis en un sol procés. Es tracta principalment de serveis de D-Bus proporcionats pels mòduls del KDED, però també gestiona sycoca (un cau binari dels tipus de servei, els tipus MIME i els serveis utilitzats per KService) i els scripts d'actualització de KConfig, segons sigui necessari.

Per a sycoca, efectuarà un seguiment dels directoris que contenen fitxers .desktop. Quan s'afegeix o elimina un fitxer, espera 5 segons (en el cas d'una sèrie d'actualitzacions) i, a continuació, llança kbuildsycoca5 per actualitzar el sycoca.

Per a KConfig, comprova els fitxers d'actualització instal⋅lats recentment, p. ex. els fitxers *.upd utilitzats per actualitzar els fitxers de configuració quan es canvia el format d'aquests, i executa la utilitat d'actualització KConfig per a realitzar les actualitzacions.

Aquestes tasques també s'executen quan s'inicia kded5 per assegurar que la configuració d'usuari està actualitzada.

Normalment no necessitareu executar kded5 directament. Les sessions d'escriptori Plama ho fan automàticament, i s'inicia sota demanda quan una aplicació intenta utilitzar una interfície de D-Bus que el proveeix o un dels seus mòduls.

OPCIONS

--check
Comprova la base de dades de sycoca, actualitzant-la si cal, i surt.

CONFIGURAR

kded5 es pot configurar amb el fitxer de configuració a l'estil ini kded5rc. Sobre els sistemes Unix, el podeu trobar a $XDG_CONFIG_HOME/kded5rc. Si no s'ha establert $XDG_CONFIG_HOME, per omissió estarà a ~/.config/kded5rc.

Les entrades al fitxer de configuració es llegeixen sota demanda, de manera que es poden fer canvis mentre s'està executant el kded5. No obstant això, totes les opcions de configuració actuals, en realitat només afectaran el comportament durant l'arrencada del kded5.

La secció [General] disposa de les següents opcions:

CheckSycoca

Per actualitzar sycoca durant l'arrencada (per omissió: true).

CheckUpdates

Per a realitzar les actualitzacions pendents del KConfig durant l'arrencada (per omissió: true).

CheckFileStamps

Per a comprovar les marques de temps dels fitxers en realitzar l'actualització inicial de sycoca (per omissió: true). Per a més detalls vegeu la documentació per a kbuildsycoca5.

DelayedCheck

Per a retardar l'actualització inicial de sycoca fins al voltant d'un minut després de començar (per omissió: false).

Cada mòdul també compta amb una secció [Module-nom] al kded5rc, on el nom és el nom del fitxer d'escriptori del mòdul sense l'extensió .desktop. Aquest conté una opció autoload que especifica si el mòdul s'haurà de carregar automàticament quan s'inicia el kded5 (per omissió: false). Tingueu en compte que aquest valor també es pot canviar a través de la interfície de D-Bus del kded5.

VEGEU TAMBÉ

kbuildsycoca5(8), kdeinit5(8)

ERRORS

Useu el seguidor d'errors del KDE[1] (escriviu-hi en anglès) per a informar-ne.

AUTORS

Faure, David <faure@kde.org>
Mantenidor

Bastian, Waldo <bastian@kde.org>

Autor original

NOTES

1.
seguidor d'errors del KDE
22 de març de 2014 Frameworks del KDE Frameworks