Scroll to navigation

KDE4-CONFIG(1) KDE användarhandbok KDE4-CONFIG(1)

NAMN

kde4-config - Skriver ut installationssökvägar för KDE

SYNOPSIS

kde4-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix] [--localprefix] [--version] [--types] [--path typ] [--userpath typ] [--install typ]

BESKRIVNING

kde4-config är ett kommandoradsprogram som används för att hämta information om KDE:s installation eller användarsökvägar.

Använd programmet för att avgöra var de olika delarna av KDE-installationen finns på ditt system.

VÄLJARE

--expandvars
Expandera ${prefix} och ${exec_prefix} i utdata

--prefix

Inkompilerat prefix för KDE-bibliotek

--exec-prefix

Inkompilerat exec_prefix för KDE-bibliotek

--libsuffix

Inkompilerat suffix för bibliotekssökvägar

--localprefix

Prefix i $HOME som används för att skriva filer

---version

Inkompilerad versionssträng för KDE-bibliotek

--types

Skriv ut en lista med alla tillgängliga resurstyper i KDE

--path typ

Sökväg för angiven typ

--userpath typ

Användarsökvägar för typerna: desktop|autostart|trash|document

--install typ

Prefix att installera resursfiler

EXEMPEL

Skriv ut KDE:s toppnivå-installationskatalog:

% kde4-config --prefix

Skriv ut en lista med alla resurstyper:

% kde4-config --types

Skriv ut sökvägen till det installerade skrivbordsunderlägget:

% kde4-config --path wallpaper

SE OCKSÅ

kdeoptions(7)

FEL

Inga kända.

AUTHOR

Stephan Kulow <coolo@kde.org>
Author.
2007-09-28 K-skrivbordsmiljön