Scroll to navigation

KDE4-CONFIG(1) KDE-gebruikershandleiding KDE4-CONFIG(1)

NAME

kde4-config - Toont de KDE installatiepaden

SAMENVATTING

kde4-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix] [--localprefix] [--version] [--types] [--path type] [--userpath type] [--install type]

BESCHRIJVING

kde4-config is een commandoregelprogramma dat gebruikt wordt om informatie over de KDE installatie of gebruikerspaden te verkrijgen.

Gebruik dit programma om te bepalen waar de verschillende aspecten van de KDE-installatie verblijven op uw systeem.

OPTIES

--expandvars
expandeer ${prefix} en ${exec_prefix} in de uitvoer

--prefix

Gecompileerd in prefix voor KDE-bibliotheken

--exec-prefix

Gecompileerd in exec_prefix voor KDE-bibliotheken

--libsuffix

Gecompileerd in library path suffix

--localprefix

Prefix in $HOME gebruikt voor het schrijven van bestanden

--version

Gecompileerd in version string voor KDE-bibliotheken

--types

Toon een lijst met alle beschikbare KDE-gegevensbrontypen

--path type

Zoekpad voor het gespecificeerde type

--userpath type

Gebruikerspad voor de typen: desktop|autostart|document

--install type

Prefix voor het installeren van hulpbronbestanden naar

VOORBEELDEN

Toon de hoogste KDE-installatiemap:

% kde4-config --prefix

Toon een lijst met alle gegevensbrontypes:

% kde4-config --types

Toon het pad van geïnstalleerde achtergrondafbeeldingen:

% kde4-config --path wallpaper

ZIE OOK

kdeoptions(7)

FOUTEN/BUGS

Niets bekend.

AUTEUR

Stephan Kulow <coolo@kde.org>
Auteur.
2007-09-28 K Desktop Environment