Scroll to navigation

PREPARETIPS(1) Tõlkimise rakendus PREPARETIPS(1)
preparetips

NIMI

preparetips - teksti hankimine vihjetefailist

SüNOPSIS

preparetips

KIRJELDUS

preparetips on skript teksti hankimiseks vihjetefailist. See väljastab teksti, et xgettext võiks lisada vihjed PO-faili. PO-fail kujutab endast tõlkefailide inimsilmale mõistetavat vormingut.

preparetips eeldab vihjefaili olemasolu faili data/tips-en kujul.

VAATA KA

kdeoptions(7)

VEAD

Vigadest teatamiseks kasuta veebilehte bugs.kde.org[1], ära kirjuta otse autorile.

AUTHOR

Matthias Kiefer <matthias.kiefer@gmx.de>
Author.

MäRKUSED

1.
bugs.kde.org
2006-06-01 KDE töökeskkond