Scroll to navigation

MEINPROC4(8) KDE kasutaja käsiraamat MEINPROC4(8)

NAME

meinproc4 - KDE XML-i translaator

KOKKUVõTE

meinproc4 [--help] [Üldised võtmed] [Qt võtmed] [KDE võtmed] [--cache fail] [--check] [--htdig] [--srcdir] [--param võti=väärtus] [[[-o] | [--output]] fail] [--stdout] [--stylesheet xsl] docbook_fail

KIRJELDUS

meinproc4 teisendab DocBook-failid HTML-iks.

ÜLDISED VõTMED

--author
Näitab infot autori kohta.

--help

Näitab abiteadet võtmete kohta.

--help-all

Näitab kõiki võtmeid.

--help-kde

Näitab KDE spetsiifilisi võtmeid.

--help-qt

Näitab Qt spetsiifilisi võtmeid.

--license

Näitab litsentsiinfot.

-v--version

Näitab versiooniinfot.

RAKENDUSE VõTMED

--cache fail
Dokumendile puhvrifaili loomine

--check

Dokumendi õigsuse kontroll

Väljund võib olla veidi piinarikas, sest ka pisike viga võib põhjustada terve rea vigu. 
Soovitatav on otsida üles esimene viga, parandada see, salvestada fail ja käivitada meinproc4 uuesti.

--htdig

ht://dig ühilduva indeksi loomine

-o, --output fail

Kogu dokumendi väljastamine faili

--stdout

Kogu dokumendi väljastamine standardväljundisse (stdout)

--stylesheet xsl

Kasutatav laaditabel

--srcdir kataloog

Juurkataloogi määramine, kust otsida kdelibs'i

--param võti=väärtus

Laaditabelile edastatavad parameetrid.

KASUTAMINE

Levinuim meinproc4 käivitamise viis on lihtsalt

meinproc4 docbook-fail

kus docbook-fail on tavaliselt index.docbook. See käsk loob DocBook-faili põhjal HTML-leheküljed. Pane tähele, et neid lehekülgi näitavad ainult KDE põhised brauserid (näiteks Konqueror).

Kui sul on tarvis näha HTML-väljundit mõnes muus brauseris, kasuta käsku asukohas brauser tingimusel näidis kui sees

meinproc4 --stylesheet laaditabeli-nimi docbook-fail

kus laaditabeli-nimi on mõne kataloogis $KDEDIR/share/apps/ksgmltools/customization leiduva XSL-laaditabeli täielik asukoht. Veebiks kõlbliku väljundi loomiseks võib kasutada näiteks kde-web.xsl või kde-chunk-online.xsl. Täpsemalt kõneleb sellest kataloogis asuv README-fail.

VAATA KA

kdeoptions(7), qtoptions(7)

VEAD

Vigu võib olla mustmiljon, õige koht neist teadaandmiseks on bugs.kde.org[1].

NOTES

1.
bugs.kde.org
2008-10-03 0.01.01