Scroll to navigation

KDE4-CONFIG(1) KDE kasutaja käsiraamat KDE4-CONFIG(1)

NIMI

kde4-config - Näitab KDE paigalduse asukohti

SüNOPSIS

kde4-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix] [--localprefix] [--version] [--types] [--path tüüp] [--userpath tüüp] [--install tüüp]

KIRJELDUS

kde4-config on käsureaprogramm teabe hankimiseks KDE paigalduse või kasutaja asukohtade kohta.

Selle programmiga saab kindlaks teha, kus asuvad sinu süsteemis KDE paigalduse erinevad osad.

VõTMED

--expandvars
${prefix} ja ${exec_prefix} avamine väljundis

--prefix

KDE teekide kompileerimise prefiks

--exec-prefix

KDE teekide kompileerimise exec_prefix

--libsuffix

Kompileerimise teegi asukoha sufiks

--localprefix

Failide kirjutamiseks kasutatav $HOME prefiks

--version

KDE teekide kompileerimise versioonistring

--types

Kõigi saadaolevate KDE ressursitüüpide nimekirja näitamine

--path tüüp

Määratud tüübi otsingutee

--userpath tüüp

Kasutaja otsingutee tüüpidele desktop|autostart|trash|document

--install tüüp

Ressursifailide paigaldamise prefiks

NäITED

KDE paigalduse tippkataloogi näitamine:

% kde4-config --prefix

Kõigi ressursitüüpide nimekirja näitamine:

% kde4-config --types

Paigaldatud taustapildi asukoha näitamine:

% kde4-config --path wallpaper

VAATA KA

kdeoptions(7)

VEAD

Pole ühtegi teada.

AUTHOR

Stephan Kulow <coolo@kde.org>
Author.
2007-09-28 KDE töökeskkond