Scroll to navigation

KCONFIG_COMPILER(1) Programmeerimistööriist KCONFIG_COMPILER(1)
kconfig_compiler

NIMI

kconfig_compiler - KDE seadistuse kompilaator

SüNOPSIS

kconfig_compiler [Qt võtmed] [KDE võtmed] [võtmed] file.kcfg file.kcfgc

KIRJELDUS

kconfig_compiler genereerib kahest failist C++ lähtekoodi. Esimene fail (.kcfg) sisaldab seadistusvõtmete teavet, teine (.kcfgc) koodi genereerimise võtmeid.

Genereeritud lähtekood sisaldab klassi, mille aluseks on KConfigSkeleton, mis pakub API rakenduste seadistusandmete kasutamiseks.

VõTMED

Argumendid:

fail.kcfg

Sisend kcfg XML-faili kujul

fail.kcfgc

Koodi genereerimise võtmete fail

Võtmed:

-d, --directory <kataloog>

Kataloog, kus failid genereeritakse [.]

Üldised võtmed:

--help

Näitab abi võtmete kohta

--help-qt

Näitab Qt spetsiifilisi võtmeid

--help-kde

Näitab abi KDE spetsiifiliste võtmete kohta

--help-all

Näitab kõiki võtmeid

--author

Näitab infot autori kohta

-v, --version

Näitab versiooniinfot

--license

Näitab litsentsiinfot

KDE võtmed:

--caption <pealdis>

Tiitliribal kasutatakse nime 'caption'

--icon <ikoon>

Rakenduse ikoonina kasutatakse ikooni 'icon'

--miniicon <ikoon>

Rakenduse ikoonina kasutatakse ikooni 'icon'

--config <failinimi>

Kasutatakse alternatiivset seadistustefaili

--dcopserver <server>

Kasutatakse DCOP-serverit, mille määrab 'server'

--nocrashhandler

Krahhitõmmiste saamiseks keelatakse krahhide käsitleja

--waitforwm

Ootab WM_NET ühilduvat aknahaldurit

--style <stiil>

Rakenduse GUI stiil

--geometry <geomeetria>

Kliendi peamise akna geomeetria - argumendi vorminguks vaata man X

Qt võtmed:

--display <kuvanimi>

Kasutatakse X-serveri kuva 'kuvanimi'

--session <seansiID>

Taastatakse rakendus seansihalduse võtmega 'seansiID'

--cmap

Sunnib rakenduse paigaldama omaenda värvitabelit 8-bitisel kuval

--ncols <arv>

Piirab värvide arvu, mida eraldatakse värvikuubikus 8-bitisel kuval, kui rakendus kasutab QApplication::ManyColor värvispetsifikatsiooni

--nograb

Annab Qt-le korralduse mitte kunagi hõivata hiirt või klaviatuuri

--sync

Lülitumine sünkroonreiimi (silumiseks)

--fn, --font <fondinimi>

Määrab rakenduse fondi

--bg, --background <värv>

Määrab vaikimisi taustavärvi ja rakenduse paleti (arvutatakse heledad ja tumedad varjud)

--fg, --foreground <värv>

Määrab vaikimisi esiplaani värvi

--btn, --button <värv>

Määrab vaikimisi nupu värvi

--name <nimi>

Määrab rakenduse nime

--title <nimetus>

Määrab rakenduse nime (pealdise)

--visual TrueColor

Sunnib rakenduse kasutama 8-bitisel kuval TrueColorit

--inputstyle <sisestusstiil>

Määrab XIM-i (X'i sisestusmeetod) sisestusstiili. Kasutada saab järgmisi väärtusi: onthespot, overthespot, offthespot ja root

--im <XIM server>

XIM server

--noxim

Keelab XIM-i

--reverse

Peegeldab kogu vidinate paigutuse

VAATA KA

http://developer.kde.org
KDE arendajate veebilehekülg

VEAD

Vigadest teatamiseks kasuta veebilehte bugs.kde.org[1], ära kirjuta otse autorile.

AUTHORS

Cornelius Schumacher <schumacher@kde.org>
Author.

Waldo Bastian <bastian@kde.org>

Author.

Zack Rusin <zack@kde.org>

Author.

MäRKUSED

1.
bugs.kde.org
2006-06-01 KDE töökeskkond