Scroll to navigation

PREPARETIPS(1) Eina de traducció PREPARETIPS(1)
preparetips

NOM

preparetips - extrau text del fitxer de consells

SINOPSI

preparetips

DESCRIPCIÓ

preparetips és un script per a extraure el text d'un fitxer de consells. La seva sortida és en mode de text, de manera que xgettext els pot afegir a un fitxer PO. Els fitxers PO proporcionen un formato de cadena llegible per tothom i s'utilitza per a les traduccions.

preparetips cerca dates/consells-en-anglès com a fitxer de consells.

VEURE TAMBÉ

kdeoptions(7)

ERRORS

Si us plau, useu bugs.kde.org[1] per a informar d'errors, no envieu cap correu directament als autors.

AUTOR

Kiefer, Matthias <matthias.kiefer@gmx.de>
Autor.

NOTES

1.
bugs.kde.org
01-06-2006 Entorn d'escriptori K