Scroll to navigation

deb-extra-override(5) Dpkg-sviten deb-extra-override(5)

NAMN

deb-extra-override - Debianarkivets extra överstyrningsfil

SYNOPS

override

BESKRIVNING

Även om det mesta av informationen om ett binär-/källkodspaket finns i control-/.dsc-filen så kan allt överstyras när det exporteras till Packages-/Sources-filer. Den extra override-filen innehåller dessa överstyrningar.

Den extra override-filen har ett enkelt blanksteg-avdelat format. Kommentarer är tillåtna (markeras med ett #).


paket fältnamn värde

paket är namnet på binär-/källkodspaketet

fältnamn är namnet på fältet som skall överstyras. värde är värdet som skall läggas in i fältet. Det kan innehålla blanksteg då raden delas upp i maximalt tre kolumner vid tolkning.

De extra override-filer som används för att skapa den officiella listan över paket ("Packages") finns i indices-katalogen på alla Debianspeglar.

SE ÄVEN

dpkg-scanpackages(1), dpkg-scansources(1), apt-ftparchive(1).

ÖVERSÄTTNING

Peter Krefting och Daniel Nylander.
2019-06-03 1.19.7