Scroll to navigation

LRS2LRF(1) calibre LRS2LRF(1)

NAME

lrs2lrf - lrs2lrf

lrs2lrf [opcje] file.lrs


Skompiluj plik LRS do pliku LRF.

Whenever you pass arguments to lrs2lrf that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPCJE]

--help, -h
Wyświetla ten tekst pomocy i kończy działanie

--lrs
Konwersja LRS do LRS, opcja przydatna przy debugowaniu.

--output, -o
Ścieżka do pliku wyjściowego

--verbose
Szczegółowe komunikaty w czasie pracy

--version
Wyświetla wersję programu i kończy działanie

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
lutego 01, 2019 3.39.1