Scroll to navigation

EBOOK-META(1) calibre EBOOK-META(1)

NAME

ebook-meta - ebook-meta

ebook-meta ebook_file [seçenekler]


Read/Write metadata from/to e-book files.

Supported formats for reading metadata: azw, azw1, azw3, azw4, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Supported formats for writing metadata: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, fbz, htmlz, lrf, mobi, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Different file types support different kinds of metadata. If you try to set some metadata on a file type that does not support it, the metadata will be silently ignored.

Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[SEÇENEKLER]

--author-sort
Yazarlar sıralanırken kullanılacak karakter dizisi. Belirtilmemişse ama yazar(lar) mevcutsa, otomatik olarak başlıktan çıkartılır.

--authors, -a
Yazarları ayarla. Birden fazla yazar birbirinden & karakteri ile ayrılmalı. Yazar isimleri önce isim sonra soyad düzeninde olmalı

--book-producer, -k
Kitap üreticisini ata.

--category
Kitap kategorisini ayarla.

--comments, -c
Set the e-book description.

--cover
Belirlenen dosyaya kapak ayarlar.

--date, -d
Yayın tarihini ayarla.

--from-opf
Read metadata from the specified OPF file and use it to set metadata in the e-book. Metadata specified on the command line will override metadata read from the OPF file

--get-cover
Get the cover from the e-book and save it at as the specified file.

--help, -h
bu yardım iletisini göster ve çık

--identifier
Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example: --identifier uri:https://acme.com --identifier isbn:12345 To remove an identifier, specify no value, --identifier isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked as the package identifier cannot be removed.

--index, -i
Kitabın serideki indeksini ayarla.

--isbn
Kitabın ISBN'ini ayarla.

--language, -l
Dili ayarla.

--lrf-bookid
LRF dosyalarına (Kitap Kimliği) koy

--publisher, -p
Set the e-book publisher.

--rating, -r
Derecelendirmesini ayarla. 1 ve 5 arasında bir sayı olmalı.

--series, -s
Set the series this e-book belongs to.

--tags
Kitap için etiketleri ayarla. Virgül ile ayrılmış liste olmalı.

--title, -t
Başlığı ayarla.

--title-sort
Sıralama için kullanılan başlığın sürümü. Belirtilmemişse ama başlık mevcutsa, otomatik olarak başlıktan çıkartılır.

--to-opf
OPF dosyasının ismini belirle. Bu metadata OPF dosyasına yazılacak.

--version
programın sürüm numarasını göster ve çık

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
Şubat 01, 2019 3.39.1