Scroll to navigation

CALIBRE-DEBUG(1) calibre CALIBRE-DEBUG(1)

NAME

calibre-debug - calibre-debug

calibre-debug [alternativ]


Olika kommandoradsgränssnitt användbara för felsökning av calibre. Utan alternativ startar detta kommando en inbäddad Python-tolk. Du kan också köra calibre huvudanvändargränssnittet, calibre-visaren och calibre-redigeringen i felsökningsläge.

Den innehåller också gränssnitt till olika delar av calibre som inte har dedikerade kommandoradsverktyg, såsom delmängder av typsnitt, diff-verktyg för e-böcker och så vidare.

Du kan också använda calibre-debug att köra fristående skript. Använd det så här:

calibre-debug myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 ...

Allt efter -- förs till skriptet.

När du skickar argument till calibre-debug som har blanksteg i dem, bifoga argumenten i citattecken. Till exempel: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIV]

--add-simple-plugin
Lägg till en enkel insticksmodul (det vill säga en insticksmodul som består av bara en .py fil), genom att ange sökvägen till py-filen som innehåller insticksmodulskoden.

--command, -c
Kör Python-kod

--debug-device-driver, -d
Felsöker enhetsidentifiering

--default-programs
(Av)registrera calibre från Windows standardprogram. --default-programs = (register|unregister)

--diff
Kör calibres diffverktyg. Exempelvis: calibre-debug --diff fil1 fil2

--edit-book, -t
Starta calibre "Redigera book"-verktyget i felsökningsläge.

--exec-file, -e
Kör Python-koden i fil.

--explode-book, -x
Bryt isär boken i den angivna katalogen. Användning: -x file.epub output_dir Exporterar boken som en samling HTML-filer och metadata som du kan redigera med standard HTML-redigeringsverktyg. Fungerar med EPUB-, AZW3-, HTMLZ- och DOCX-filer.

--export-all-calibre-data
Exportera all calibre-data (böcker/inställningar/insticksmoduler). Normalt kommer du att frågad om exporteringskatalogen och biblioteken att exportera. Du kan även ange dem som kommandoradsargument för att hoppa över frågorna. Använd absoluta sökvägar för exportkatalogen och biblioteken. Det speciella nyckelordet "all" kan användas för att exportera alla bibliotek.

--gui, -g
Kör gränssnittet med felsökning aktiverat. Felsökningsloggar skrivs till stdout och stderr.

--gui-debug
Kör gränssnittet med felsökningskonsol, loggning till angiven sökväg. Bara för intern användning, använd -g alternativet för att köra gränssnittet i felsökningsläge

--help, -h
visa denna hjälptext och avsluta

--implode-book, -i
Implodera en tidigare exploderad bok. Användning: -i output_dir file.epub Importerar boken från filerna i output_dir som måste ha skapats av ett tidigare anrop till --explode-book. Var noga med att ange samma filtyp som användes vid exploderande.

--import-calibre-data
Importera tidigare exporterade calibre-data

--inspect-mobi, -m
Undersök MOBI-fil(erna) i angiv(en/na) sökväg(arna)

--paths
Mata ut nödvändiga sökvägar för att konfigurera calibres miljö

--reinitialize-db
Återinitiera calibre-databasen sqlite i angiven sökväg. Användbart vid återställning vid db-korruption.

--run-plugin, -r
Kör en insticksmodul som ger ett kommandoradsgränssnitt. Till exempel: calibre-debug-r ”Lägg till böcker” -- file1 --option1 Allt efter -- kommer att skickas till insticksmodulen som argument.

--shutdown-running-calibre, -s
Orsakar att en körande calibre-instans avslutas, om någon körs. Observera att om jobb körs, kommer de att avslutas tyst, så använd med försiktighet.

--subset-font, -f
Deluppsättning av angivna typsnitt. Använd -- efter detta val för att skicka valet till programmet för deluppsättning av typsnitt.

--test-build
Testa binärmoduler i bygge

--version
visar programmets versionsnummer och avsluta

--viewer, -w
Kör läsenheten i felsökningsläge

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal
februari 01, 2019 3.39.1