Scroll to navigation

WEECHAT(1) WeeChat Manual WEECHAT(1)

JMÉNO

weechat - the extensible chat client

PŘEHLED

weechat [-a|--no-connect] [-d|--dir <path>] [-t|--temp-dir]  [-p|--no-plugin] [-P|--plugins <plugins>] [-r|--run-command <command>] [-s|--no-script] [--upgrade] [debug-option...] [plugin:option...]
weechat [-c|--colors]
weechat [-h|--help]
weechat [-l|--license]
weechat [-v|--version]

POPIS

WeeChat (Wee Enhanced Environment for Chat) je svobodný chatovací klient. Je lehký, plně konfigurovatelný a lehce rozšiřitelný pomocí pluginů a scriptů v obvyklých sciptovacích jazycích.

VOLBY

-a, --no-connect
Zakaž automatické pripojení k serverům když WeeChat startuje.

-c, --colors

Zobraz defaultní barvy v terminálu.

--daemon

Run WeeChat in background, as a daemon (works only with the command weechat-headless).

-d, --dir <path>

Nastav cestu jako dovmský adresář pro WeeChat (použitou pro konfigurační soubory, logy, uživatelské pluginy a skripty), výchozí hodnota je "~/.weechat" (poznámka: složka bude vytvořena pokud nebude nalezena Weechatem) Pokud tato volba není zadána, použije se promněná prostředí WEECHAT_HOME (pokud není prázdná)

-t, --temp-dir

Create a temporary WeeChat home directory and delete it on exit (incompatible with option "-d").
The name of the directory is automatically built by WeeChat, with this template: "weechat_temp_XXXXXX" (where "XXXXXX" is random). It it created in the first available directory in this list: environment variable "TMPDIR", "/tmp" (may be different according to the operating system), environment variable "HOME", current directory.
The temporary home directory has permissions 0700 (only owner can read, write and execute).

-h, --help

Zobrazí nápovědu.

-l, --license

Zobrazí licenci WeeChatu.

-p, --no-plugin

Vypne automatické nahrání pluginů.

-P, --plugins <plugins>

Load only these plugins at startup (see /help weechat.plugin.autoload). If this option is given, the option weechat.plugin.autoload is not used.

-r, --run-command <command>

Run command(s) after startup; many commands can be separated by semicolons, this option can be given multiple times.

-s, --no-script

Vypni automatické nahrání scriptů.

--upgrade

Aktualizuj WeeChat použitím souborů relací generovaných příkazem /upgrade -quit.

-v, --version

Zobraz verzi WeeChatu.

plugin:option

Nastavení pluginů.

DEBUG OPTIONS

WARNING: these options are for debug purposes only, DO NOT USE IN PRODUCTION!

--no-dlclose

Do not call the function dlclose after plugins are unloaded. This is useful with tools like Valgrind to display stack for unloaded plugins.

--no-gnutls

Do not call the init and deinit functions of GnuTLS library. This is useful with tools like Valgrind and electric-fence, to prevent GnuTLS memory errors.

--no-gcrypt

Do not call the init and deinit functions of Gcrypt library. This is useful with tools like Valgrind, to prevent Gcrypt memory errors.

VOLBY PLUGINŮ

Pro kompletní dokumentaci nastavení pluginů a jejich volby podívejte se na WeeChat user’s guide <https://weechat.org/doc>.

S irc pluginem se můžete doččasně připojit na server s URL jako:

irc[6][s]://[[nickname][:password]@]server[:port][/#channel1[,#channel2...]]

K připojení na IRC kanál Weechatu pro podporu s přezdívkou "mynick":

IPv6 adresa může být uzavřena do hranatých závorek k přidání portu, například:

SOUBORY

$HOME/.weechat/weechat.conf
hlavní konfigurační soubor WeeChatu

$HOME/.weechat/plugins.conf

soubor konfigurace pluginů

$HOME/.weechat/sec.conf

konfigurační soubor s chráněnými daty

$HOME/.weechat/alias.conf

configurační soubor pro alias plugin

$HOME/.weechat/buflist.conf

konfigurační soubor pro buflist plugin

$HOME/.weechat/charset.conf

konfigurační soubor pro charset plugin

$HOME/.weechat/exec.conf

konfigurační soubor pro exec plugin

$HOME/.weechat/fifo.conf

konfigurační soubor pro fifo plugin

$HOME/.weechat/fset.conf

konfigurační soubor pro fset plugin

$HOME/.weechat/guile.conf

konfigurační soubor pro guile plugin

$HOME/.weechat/irc.conf

konfigurační soubor pro irc plugin

$HOME/.weechat/javascript.conf

konfigurační soubor pro javascript plugin

$HOME/.weechat/logger.conf

konfigurační soubor pro logger plugin

$HOME/.weechat/lua.conf

konfigurační soubor pro lua plugin

$HOME/.weechat/perl.conf

konfigurační soubor pro perl plugin

$HOME/.weechat/php.conf

konfigurační soubor pro php plugin

$HOME/.weechat/python.conf

konfigurační soubor pro python plugin

$HOME/.weechat/relay.conf

konfigurační soubor pro relay plugin

$HOME/.weechat/ruby.conf

konfigurační soubor pro ruby plugin

$HOME/.weechat/script.conf

konfigurační soubor pro script plugin

$HOME/.weechat/spell.conf

konfigurační soubor pro spell plugin

$HOME/.weechat/tcl.conf

konfigurační soubor pro tcl plugin

$HOME/.weechat/trigger.conf

konfigurační soubor pro trigger plugin

$HOME/.weechat/xfer.conf

konfigurační soubor pro xfer plugin

$HOME/.weechat/weechat.log

soubor záznamů WeeChatu

SEE ALSO

weechat-headless(1)

AUTOŘI

Tato manuálová stránka byla napsána Sébastien Helleu. Tato manuálová stránka byla přeložena Ondřejem Súkupem.

COPYRIGHT

WeeChat je napsán Sébastienem Helleu a přispěvovateli (kompletní seznam je v souboru AUTHORS.adoc).

Copyright © 2003-2020 Sébastien Helleu

WeeChat is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

Prosím přečtěte si soubor COPYING pro více informací.

Web: <https://weechat.org/>

PODPORA / HLÁŠENÍ CHYB

Pro pomoc nebo hlášení chyb <https://weechat.org/about/support>

AUTHOR

Sébastien Helleu
WeeChat 2.8