Scroll to navigation

MSGUNTYPOT(1p) Narzędzia po4a MSGUNTYPOT(1p)

NAZWA

msguntypot - aktualizuje pliki PO, jeżeli w pliku POT poprawiono literówki

SKŁADNIA

msguntypot -o stary_pot -n nowy_pot pliki_po ...

OPIS

Jeżeli w pliku POT poprawiony zostanie banalny błąd, który na pewno nie ma wpływu na tłumaczenia (np. literówka), to powinno się usunąć znaczniki "fuzzy" w odpowiadających wpisach msgstr przetłumaczonych plików PO, aby oszczędzić tłumaczom dodatkowej pracy.

Wykonanie tego zadania ręcznie jest trudne i podatne na błędy. To narzędzie pomaga poprawnie go wykonać. Należy podać dwie wersje pliku POT: przed zmianami i po nich, tak jak to podano w powyższej sekcji "SKŁADNIA", i wszystko wykona się automatycznie.

JAK TEGO UŻYWAĆ

W skrócie, po odkryciu literówki w [angielskim] komunikacie, wykonaj następujące czynności:
- Ponownie wygeneruj pliki POT i PO.
 make -C po/ update-po # dla tłumaczeń komunikatów programów
 debconf-updatepo   # dla tłumaczeń szablonów debconfa
 po4a po4a.conf    # dla tłumaczeń opartych na po4a
  

albo w inny sposób, w zależności od ustawień budowania Twojego projektu. Przecież wiesz najlepiej, jak zaktualizować pliki POT i PO, nieprawdaż?

- Stwórz kopię pliku POT.
 cp mój_plik.pot mój_plik.pot.orig
  
- Stwórz kopie wszystkich plików PO.
 mkdir po_kopia; cp *.po po_kopia
  
- Popraw literówkę.
$EDITOR plik_w_którym_jest_literówka
- Ponownie wygeneruj pliki POT i PO.
Patrz wyżej.

W tym momencie, poprawienie literówki spowodowało oznaczenie wszystkich tłumaczeń jako niepewne ("fuzzy") i jest to niestety jedyna różnica między plikami PO w głównym katalogu a plikami PO skopiowanymi wcześniej do innego katalogu. Poniżej objaśniono, jak ten problem rozwiązać.

- Wyrzuć niepewne tłumaczenia, zastępując je wcześniej zachowanymi tłumaczeniami.
 cp po_kopia/*.po .
  
- Ręcznie scal pliki PO z nowym plikiem POT, biorąc pod uwagę niepotrzebne znaczniki "fuzzy".
 msguntypot -o mój_plik.pot.orig -n mój_plik.pot *.po
  
- Porządki.
 rm -rf mój_plik.pot.orig po_kopia
  

I to wszystko. Literówka została wyeliminowana zarówno z plików POT, jak i PO, a tłumaczenia w plikach PO nie są zaznaczone jako niepewne. Tłumacze już Cię uwielbiają!

ZOBACZ TAKŻE

Mimo swojej nazwy, to narzędzie nie jest częścią pakietu gettext. Jest częścią po4a. Mówiąc dokładniej, jest to przypadkowy skrypt w Perlu używający modułów po4a. Więcej informacji o po4a można znaleźć w:

po4a(7)

AUTORZY

 Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

 Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

Copyright 2005 by SPI, inc.

Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).

2020-08-19 Narzędzia po4a