Scroll to navigation

Locale::Po4a::Chooser(3pm) Po4a Алати Locale::Po4a::Chooser(3pm)

ИМЕ

Locale::Po4a::Chooser - управљање po4a модулима

ОПИС

Locale::Po4a::Chooser је модул за управљање осталим po4a модулима. Раније су сви po4a бинарни фајлови знали све po4a модуле (pod, man, sgml, итд.). Због тога је додавање новог модула био досадан посао, јер сте морали обезбедити да документација буде синхронизована у свим модулима, као и да свако од њих може да приступи новом модулу.

Сада је довољно само да позовете функцију Locale::Po4a::Chooser::new() и да јој проследите име модула као аргумент.

Фунцкија Locale::Po4a::Chooser::list() излистава доступне формате и завршава извршавање враћајући вредности прослеђену као аргумент. Дакле, узимамо да је Locale::Po4a::Chooser::list(0) када се тражи листа формата, а Locale::Po4a::Chooser::list(1) када је било прослеђено неважеће име формата.

ПОГЛЕДАЈТЕ ТАКОЂЕ

О po4a:
Locale::Po4a::Po(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)
О модулима:
Locale::Po4a::Dia(3pm), Locale::Po4a::Docbook(3pm), Locale::Po4a::Guide(3pm), Locale::Po4a::Halibut(3pm), Locale::Po4a::Ini(3pm), Locale::Po4a::KernelHelp(3pm), Locale::Po4a::LaTeX(3pm), Locale::Po4a::Man(3pm), Locale::Po4a::Pod(3pm), Locale::Po4a::RubyDoc(3pm), Locale::Po4a::Sgml(3pm), Locale::Po4a::TeX(3pm), Locale::Po4a::Texinfo(3pm), Locale::Po4a::Text(3pm), Locale::Po4a::Wml(3pm). Locale::Po4a::Xhtml(3pm), Locale::Po4a::Xml(3pm), Locale::Po4a::Wml(3pm), Locale::Po4a::Yaml(3pm).

АУТОРИ

 Дени Барбије <barbier@linuxfr.org>
 Мартин Квинсон (mquinson#debian.org)

ПРАВА УМНОЖАВАЊА И ЛИЦЕНЦА

Права умножавања © 2002-2005, 2014, 2017 SPI, Inc.

Овај програм је слободан софтвер; можете да га редистрибуирате и/или мењате под условима GPL (погледајте фајл COPYING).

2020-08-19 Po4a Алати