Scroll to navigation

WC(1) Polecenia użytkownika WC(1)

NAZWA

wc - wypisuje liczbę wierszy, słów i bajtów każdego z plików

SKŁADNIA

wc [OPCJA]... [PLIK]...
wc [OPCJA]... --files0-from=P

OPIS

Wypisuje liczbę znaków nowego wiersza, słów oraz bajtów każdego PLIKU, a także podsumowanie, jeśli podano kilka PLIKÓW. Słowo jest niezerowym łańcuchem znaków, ograniczonym odstępem.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Poniższe opcje mogą być użyte do wybrania które z liczb mają być wypisane; kolejność jest zawsze następująca: liczba znaków nowego wiersza, liczba słów, liczba znaków, liczba bajtów, maksymalna długość wiersza.

-c, --bytes
wypisuje liczbę bajtów
-m, --chars
wypisuje liczbę znaków
-l, --lines
wypisuje liczbę znaków nowego wiersza
--files0-from=P
odczytuje wejście z plików o nazwach zakończonym znakiem NUL wypisanych w P, jeśli jako P podano -, to nazwy są odczytywane ze standardowego wejścia
-L, --max-line-length
wypisuje maksymalną szerokość wyświetlania
-w, --words
wypisuje liczbę słów
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

AUTOR

Napisane przez Paula Rubina i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu wc proszę wysyłać na adres <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja na stronie: <https://www.gnu.org/software/coreutils/wc>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) wc invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2019 GNU coreutils 8.30