Scroll to navigation

W(1) Polecenia użytkownika W(1)

NAZWA

w - pokazuje kto jest zalogowany i co robi

SKŁADNIA

w [opcje] użytkownik [...]

OPIS

w wyświetla informacje o użytkownikach, zajmujących obecnie komputer, oraz o ich procesach. Nagłówek pokazuje odpowiednio, czas bieżący, czas pracy systemu, liczbę zalogowanych użytkowników i obciążenie systemu w poprzedniej minucie, 5 i 15 minutach.

Dla każdego użytkownika wyświetlane są następujące wpisy: nazwa zgłoszeniowa, nazwa tty, zdalny host, czas zgłoszenia, czas bezczynności, JCPU, PCPU i wiersz poleceń ich obecnego procesu.

Czas JPU jest czasem użytym przez wszystkie procesy podwieszone do tty. Nie uwzględnia poprzednich zadań z tła, lecz uwzględnia obecnie działające zadania tła.

Czas PCPU jest czasem używanym przez proces bieżący, nazwany w polu "what".

OPCJE LINII POLECEŃ

-h, --no-header
Nie wypisuje nagłówka.
-u, --no-current
Ignoruje nazwę użytkownika podczas wyszukiwania obecnych czasów procesu i procesora. Aby to zademonstrować, proszę wykonać "su", a następnie "w" i "w -u".
-s, --short
Używa krótkiego formatu. Nie wypisuje czasu zgłoszenia, JCPU i PCPU.
-f, --from
Przełącza wyświetlanie pola from (nazwa zdalnego komputera). Domyślnie wydawana wersja nie wypisuje pola from, lecz administrator systemu lub autor pakietu mógł skompilować wersję, w której pole to jest domyślnie aktywne.
--help
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.
-i, --ip-addr
Wyświetla adres IP zamiast nazwy komputera z pola from.
-V, --version
Wyświetla informacje o wersji.
-o, --old-style
Stary styl wyniku. Wypisuje spacje przy czasie bezczynności mniejszym niż minuta.
user
Pokazuje informację jedynie o podanym użytkowniku.

ŚRODOWISKO

PROCPS_USERLEN
Przesłania domyślną szerokość kolumny z nazwą użytkownika. Domyślnie: 8.
PROCPS_FROMLEN
Przesłania domyślną szerokość kolumny "from". Domyślnie: 16.

PLIKI

/var/run/utmp
informacje o tym, kto jest obecnie zalogowany
/proc
informacje o procesach

ZOBACZ TAKŻE

free(1), ps(1), top(1), uptime(1), utmp(5), who(1)

AUTORZY

w został przepisany prawie całkowicie przez Charlesa Blake'a, w oparciu o wersję Larry'ego Greenfielda i Michaela K. Johnsona

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać na adres procps@freelists.org

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

maj 2012 procps-ng