Scroll to navigation

SWAPLABEL(8) Administracja systemem SWAPLABEL(8)

NAZWA

swaplabel - wyświetla albo zmienia etykietę lub UUID przestrzeni wymiany

SKŁADNIA

swaplabel [-L etykieta] [-U UUID] urządzenie

OPIS

swaplabel wyświetla albo zmienia etykietę lub UUID partycji wymiany położonej na urządzeniu (lub w zwykłym pliku).

Jeśli nie podano opcjonalnych argumentów -L lub -U, to swaplabel jedynie wyświetli bieżącą etykietę i UUID przestrzeni wymiany na urządzeniu.

Jeśli podano opcjonalny argument, to swaplabel zmieni odpowiednią wartość na urządzeniu. Wartości te mogą być również ustawione przy tworzeniu przestrzeni wymiany za pomocą mkswap(8). Narzędzie swaplabel pozwala zmienić etykietę lub UUID aktywnie używanego urządzenia wymiany.

OPCJE

-h, --help
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.
-L, --label etykieta
Określa nową etykietę urządzenia. Etykiety partycji wymiany mogą mieć maksymalnie 16 znaków. Jeśli etykieta będzie dłuższa, to swaplabel przytnie ją i wyświetli ostrzeżenie.
-U, --uuid UUID
Specify a new UUID for the device. The UUID must be in the standard 8-4-4-4-12 character format, such as is output by uuidgen(1).

AUTOR

swaplabel został napisany przez Jasona Bordena <jborden@bluehost.com> i Karela Zaka <kzak@redhat.com>.

ŚRODOWISKO

LIBBLKID_DEBUG=all
włącza wyjście debugowania libblkid.

DOSTĘPNOŚĆ

The swaplabel command is part of the util-linux package and is available from https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

ZOBACZ TAKŻE

uuidgen(1), mkswap(8), swapon(8)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

kwiecień 2010 util-linux