Scroll to navigation

REV(1) Polecenia użytkownika REV(1)

NAZWA

rev - odwraca kolejność znaków w wierszach

SKŁADNIA

rev [opcja] [plik...]

OPIS

Narzędzie rev kopiuje podane pliki na standardowe wyjście, odwracając kolejność znaków w każdym wierszu. Jeżeli nie podano żadnych plików, to czytane jest standardowe wejście.

OPCJE

-V, --version
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.
-h, --help
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

ZOBACZ TAKŻE

tac(1)

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie rev jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum jądra Linux.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

wrzesień 2011 util-linux