Scroll to navigation

NL(1) Polecenia użytkownika NL(1)

NAZWA

nl - numeruje wiersze plików

SKŁADNIA

nl [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

Wypisuje każdy z PLIKÓW na standardowe wyjście, wraz z dodanymi numerami wierszy.

Jeśli nie podano PLIKU lub jako PLIK podano -, czyta standardowe wejście.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-b, --body-numbering=STYL
używa STYLU do numerowania wierszy treści
-d, --section-delimiter=ZZ
use CC for logical page delimiters
-f, --footer-numbering=STYL
używa STYLU do numerowania wierszy stopek
-h, --header-numbering=STYL
używa STYLU do numerowania wierszy nagłówków
-i, --line-increment=LICZBA
zwiększa numer każdego wiersza o podaną wartość
-l, --join-blank-lines=LICZBA
grupuje LICZBĘ pustych wierszy licząc je jako jeden
-n, --number-format=FORMAT
wybiera FORMAT numerowania wierszy
-p, --no-renumber
do not reset line numbers for each section
-s, --number-separator=ŁAŃCUCH
dodaje ŁAŃCUCH po (ewentualnym) numerze wiersza
-v, --starting-line-number=NUMER
first line number for each section
-w, --number-width=LICZBA
używa LICZBY kolumn na numerację wierszy
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Default options are: -bt -d'\:' -fn -hn -i1 -l1 -n'rn' -s<TAB> -v1 -w6

CC are two delimiter characters used to construct logical page delimiters; a missing second character implies ':'.

STYLE is one of:

a
numerowanie wszystkich wierszy
t
numerowanie jedynie niepustych wierszy
n
brak numerowania wierszy
pBRE
numeruje jedynie wiersze pasujące do podstawowego wyrażenia regularnego ("BRE")

FORMAT jest jednym z:

ln
wyrównanie do lewej, bez początkowych zer
rn
wyrównanie do prawej, bez początkowych zer
rz
wyrównanie do prawej, z zerami na początku

AUTOR

Napisane przez Scotta Bartrama i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu nl proszę wysyłać na adres <https://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja na stronie: <https://www.gnu.org/software/coreutils/nl>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) nl invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Gwidon S. Naskrent <naskrent@hoth.amu.edu.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2019 GNU coreutils 8.30