Scroll to navigation

MESG(1) Polecenia użytkownika MESG(1)

NAZWA

mesg - wyświetla (lub nie wyświetla) wiadomości od innych użytkowników

SKŁADNIA

mesg [opcja] [n|y]

OPIS

Narzędzie mesg jest wywoływane przez użytkownika w celu kontroli dostępu w trybie do zapisu jaki mają inni użytkownicy do urządzenia terminala powiązanego ze standardowym wyjście błędów. Jeśli zezwolono na dostęp w trybie do zapisu, to programy takie jak talk(1) i write(1) mogą wyświetlać wiadomości na terminalu.

Tradycyjnie, dostęp w trybie do zapisu był domyślnie dozwolony. Z biegiem czasu użytkownicy stali się jednak bardziej wyczuleni na kwestie bezpieczeństwa, co spowodowało, że coraz części taki dostęp staje się zabroniony, przynajmniej w powłoce logowania. Aby upewnić się, że terminale mają pożądane ustawienie, powinno się wykonywać polecenie mesg w swoich skryptach logowania.

The mesg utility silently exits with error status 2 if the current standard error output does not refer to the terminal. In this case execute mesg is pointless. The command line option --verbose forces mesg to print a warning in this situation. This behaviour has been introduced in version 2.33.

ARGUMENTY

n
Zabrania wiadomości.
y
Zezwala na wyświetlanie wiadomości.

Jeśli nie poda się argumentów, mesg wypisze bieżący status wiadomości na standardowe wyjście błędów.

OPCJE

-v, --verbose
Wypisuje bieżące działania.
-V, --version
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.
-h, --help
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

KOD ZAKOŃCZENIA

Narzędzie mesg kończy pracę z jedną z następujących wartości:
 0
Wiadomości są dozwolone.
 1
Wiadomości nie są dozwolone
>1
Wystąpił błąd.

PLIKI

/dev/[pt]ty[pq]?

ZOBACZ TAKŻE

login(1), talk(1), write(1), wall(1), xterm(1)

HISTORIA

Polecenie mesg pojawiło się w wersji 6 AT&T UNIX.

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie mesg jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

lipiec 2014 util-linux