Scroll to navigation

LSBLK(8) Administracja systemem LSBLK(8)

NAZWA

lsblk - wypisuje urządzenia blokowe

SKŁADNIA

lsblk [opcje] [urządzenie...]

OPIS

lsblk wypisuje informacje o wszystkich dostępnych lub podanych urządzeniach blokowych. Polecenie lsblk odczytuje system plików sysfs i udev db w celu zebrania informacji. Jeśli baza udev jest niedostępna lub skompilowano lsblk bez obsługi udev, stara się on odczytać etykiety, UUID-y i typy systemów plików z urządzenia blokowego. W tym przypadku uprawnienia roota nie są wymagane.

Domyślnie polecenie wypisuje informacje o wszystkich urządzeniach (z wyjątkiem dysków RAM) w formacie przypominającym drzewo. Za pomocą lsblk --help można uzyskać listę dostępnych kolumn.

Domyślny wynik, jak również domyślny wynik z opcji takich jak --fs i --topology może ulec zmianie. Gdy to tylko możliwe należy unikać używania domyślnych wyników w swoich skryptach. Proszę zawsze jawnie określać oczekiwane kolumny opcją --output lista w środowiskach wymagającego stabilnego wyniku.

Proszę zauważyć, że lsblk może być wykonane w momencie, gdy udev nie ma jeszcze wszystkich informacji o ostatnio dodanych lub zmodyfikowanych urządzeniach. W takim przypadku zaleca się użycie najpierw udevadm settle, aby dokonać synchronizacji z udev.

OPCJE

-a, --all
Wypisuje również puste urządzenia oraz dyski RAM.
-b, --bytes
Wypisuje kolumnę SIZE w bajtach zamiast w formacie czytelnym dla ludzi.
-D, --discard
Wypisuje informacje o funkcjach "discard" (TRIM, UNMAP) przy każdym urządzeniu.
-z, --zoned
Print the zone model for each device.
-d, --nodeps
Nie wypisuje urządzeń nadrzędnych ani podrzędnych. Przykładowo lsblk --nodeps /dev/sda wypisze informacje tylko o urządzeniu sda.
-e, --exclude lista
Exclude the devices specified by the comma-separated list of major device numbers. Note that RAM disks (major=1) are excluded by default if --all is no specified. The filter is applied to the top-level devices only. This maybe be confusing for --list output format where hierarchy of the devices is not obvious.
-f, --fs
Wypisuje informacje o systemach plików. Jest to odpowiednik -o NAME,FSTYPE,LABEL,UUID,MOUNTPOINT. Pełne informacje o systemach plików i macierzach RAID są udostępniane przez polecenie blkid(8).
-h, --help
Wyświetla ten tekst i kończy pracę.
-I, --include lista
Obejmuje urządzenia podane w liście urządzeń określonych głównymi numerami urządzeń i oddzielonych przecinkami. Filtr ma zastosowanie jedynie do urządzeń najwyższego poziomu. Może być to mylące w przypadku formatu wynikowego --list, w którym hierarchia urządzeń nie jest oczywista.
-i, --ascii
Do formatowania drzewa używa znaków ASCII.
-J, --json
Używa formatu wyjściowego JSON.
-l, --list
Wynikowa postać ma formę listy.
-m, --perms
Wypisuje informacje o posiadaczu, grupie i trybie urządzenia. Jest to odpowiednik -o NAME,SIZE,OWNER,GROUP,MODE.
-n, --noheadings
Nie wypisuje nagłówka.
-o, --output lista
Określa wypisywane kolumny. Ich listę można poznać podając opcję --help.

Domyślna listę kolumn można rozszerzyć, jeśli listę poda się w formacie +lista (np. lsblk -o +UUID).

-O, --output-all
Wypisuje wszystkie domyślne kolumny.
-P, --pairs
Produkuje wynik w formie par klucz="wartość". Wszystkie potencjalnie niebezpieczne znaki są cytowane szesnastkowo (\x<kod>).
-p, --paths
Wypisuje pełne ścieżki urządzeń.
-r, --raw
Produkuje wynik w formacie surowym. Wszystkie potencjalnie niebezpieczne znaki są cytowane szesnastkowo (\x<kod>) w kolumnach NAME, KNAME, LABEL, PARTLABEL i MOUNTPOINT.
-S, --scsi
Wypisuje informacje jedynie o urządzeniach SCSI. Wszystkie partycje, urządzenia podrzędne i kieszenie na urządzenia są ignorowane.
-s, --inverse
Print dependencies in inverse order. If the --list output is requested then the lines are still ordered by dependencies.
-t, --topology
Wypisuje informacje o topologii urządzeń blokowych. Jest to odpowiednik -o NAME,ALIGNMENT,MIN-IO,OPT-IO,PHY-SEC,LOG-SEC,ROTA,SCHED,RQ-SIZE,RA,WSAME.
-V, --version
Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.
-x, --sort kolumna
Sort output lines by column. This option enables --list output format by default. It is possible to use the option --tree to force tree-like output and than the tree branches are sorted by the column.
--sysroot directory
Gather data for a Linux instance other than the instance from which the lsblk command is issued. The specified directory is the system root of the Linux instance to be inspected. This option is designed for the testing purpose.

UWAGI

W przypadku partycji część informacji (np. atrybuty kolejki) jest dziedziczona z urządzenia nadrzędnego.

Polecenie lsblk musi być w stanie odszukać każde urządzenie blokowe przez nr-główny:nr-poboczny (major:minor), co jest dokonywane za pomocą /sys/dev/block. Ten katalog urządzeń blokowych sysfs pojawił się w wersji jądra 2.6.27 (październik 2008). Jeśli z tak odpowiednio nowym jądrem występują problemy, proszę sprawdzić, czy jądro zbudowano z włączoną opcją CONFIG_SYSFS.

KODY ZAKOŃCZENIA

0
sukces
1
niepowodzenie
32
nie znaleziono żadnych podanych urządzeń
64
znaleziono jedynie część podanych urządzeń

AUTORZY

Milan Broz <mbroz@redhat.com>
Karel Zak <kzak@redhat.com>

ŚRODOWISKO

LSBLK_DEBUG=all
włącza wyjście debugowania lsblk.
LIBBLKID_DEBUG=all
włącza wyjście debugowania libblkid.
LIBMOUNT_DEBUG=all
włącza wyjście debugowania libmount.
LIBSMARTCOLS_DEBUG=all
włącza wyjście debugowania libsmartcols.
LIBSMARTCOLS_DEBUG_PADDING=on
use visible padding characters. Requires enabled LIBSMARTCOLS_DEBUG.

ZOBACZ TAKŻE

ls(1), blkid(8), findmnt(8)

DOSTĘPNOŚĆ

Polecenie lsblk jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2013 util-linux