Scroll to navigation

FREE(1) Polecenia użytkownika FREE(1)

NAZWA

free - wyświetla informację o pamięci wolnej i wykorzystywanej w systemie

SKŁADNIA

free [opcje]

OPIS

free wyświetla całkowity rozmiar wolnej i wykorzystywanej pamięci fizycznej i przestrzeni wymiany w systemie oraz informację o buforach używanych przez jądro systemu. Informacje są zbierane z pliku /proc/meminfo. Wyświetlane kolumny:
razem
Całkowita zainstalowana pamięć (MemTotal i SwapTotal w /proc/meminfo)
użyte
Używana pamięć (obliczona jako total - free - buffers - cache)
wolne
Nieużywana pamięć (MemFree i SwapFree w /proc/meminfo)
dzielone
Pamięć używana (głównie) przez tmpfs (Shmem w /proc/meminfo)
buffers
Pamięć używana przez bufory jądra (Buffers w /proc/meminfo)
cache
Pamięć używana przez bufor podręczny strony oraz płyty (Cached i SReclaimable w /proc/meminfo)
buff/cache
Suma buffers i cache
dostępne
Przybliżona wartość pamięci dostępnej dla nowo uruchamianych programów, bez pamięci wymiany. W przeciwieństwie do danych pokazywanych przez pola cache i free, to pole bierze pod uwagę bufor podręczny strony oraz to, że nie wszystkie odzyskiwalne tzw. płyty (ang. slabs) pamięci mogą być odzyskane, z powodu elementów które są obecnie w użyciu (MemAvailable w /proc/meminfo, dostępne od jądra 3.14, emulowane na jądrach 2.6.27+, w innym razie wartość taka jak w free)

OPCJE

-b, --bytes
Wyświetla wielkość pamięci w bajtach.
-k, --kibi
Wyświetla wielkość pamięci w kibibajtach. Jest to zachowanie domyślne.
-m, --mebi
Wyświetla wielkość pamięci w mebibajtach.
-g, --gibi
Wyświetla wielkość pamięci w gibibajtach.
--tebi
Wyświetla wielkość pamięci w tebibajtach.
--pebi
Wyświetla wielkość pamięci w pebibajtach.
--kilo
Wyświetla wielkość pamięci w kilobajtach. Implikuje --si.
--mega
Wyświetla wielkość pamięci w megabajtach. Implikuje --si.
--giga
Wyświetla wielkość pamięci w gigabajtach. Implikuje --si.
--tera
Wyświetla wielkość pamięci w terabajtach. Implikuje --si.
--peta
Wyświetla wielkość pamięci w petabajtach. Implikuje --si.
-h, --human
Wyświetla wszystkie pola automatycznie przeskalowane do jednostki, dającej liczbę o najkrótszym trzycyfrowym zapisie, wraz z tą jednostką. Użyte mogą być następujące jednostki:

  B = bajty
  K = kibibajty
  M = mebibajty
  G = gigibajty
  T = tebibajty
  P = pebibajty
    

Jeśli jednostka nie jest wyświetlona, a ma się eksbibajt wielkości pamięci RAM lub wymiany, to liczba jest wyrażona w tebibajtach i może nie być wyrównana zgodnie z nagłówkiem.

-w, --wide
Przełącza na tryb szerokoekranowy. Tryb ten tworzy wiersze przekraczające 80 znaków. Wartości buffers i cache są również pokazywane w dwóch oddzielnych kolumnach.
-c, --count liczba
Wyświetla wynik liczbę razy. Wymaga opcji -s.
-l, --lohi
Wyświetla szczegółowe statystyki pamięci dolnej i górnej.
-s, --seconds sekund
Wyświetla wyniki w sposób ciągły, co daną liczbę sekund. Można podać dowolną liczbę zmiennoprzecinkową zamiast sekund używając . lub , jako znaku przecinka. Do czasów z rozdzielczością mikrosekundową, używana jest usleep(3).
--si
Używa kilo, mega, giga itd. (potęgi 1000) zamiast kibi, mebi, gibi (potęgi 1024).
-t, --total
Wyświetla wiersz zawierający podsumowanie informacji o pamięci.
--help
Wyświetla pomoc.
-V, --version
Wyświetla informacje o wersji.

PLIKI

/proc/meminfo
informacje o pamięci

BŁĘDY

Wartość w kolumnie dzielone jest niedostępna przy jądrze Linuxa starszym od 2.6.32 oraz jest wyświetlana jako 0.
Zgłoszenia błędów proszę wysyłać na adres
procps@freelists.org

ZOBACZ TAKŻE

ps(1), slabtop(1), top(1), vmstat(8).

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Marcin Mazurek <mazek@capella.ae.poznan.pl>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> i Szymon Lamkiewicz <s.lam@o2.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-list@lists.sourceforge.net>.

3 czerwca 2016 r. procps-ng