Scroll to navigation

ENV(1) Polecenia użytkownika ENV(1)

NAZWA

env - uruchamia program w zmienionym środowisku

SKŁADNIA

env [OPCJA]... [-] [NAZWA=WARTOŚĆ]... [POLECENIE [ARG]...]

OPIS

Ustawia każdą zmienną środowiskową NAZWA na WARTOŚĆ i wykonuje POLECENIE.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-i, --ignore-environment
zaczyna z pustym środowiskiem
-0, --null
kończy każdy wiersz bajtem NUL, zamiast znakiem nowego wiersza
-u, --unset=NAZWA
usuwa zmienną NAZWA ze środowiska
-C, --chdir=KATALOG
zmienia katalog roboczy na KATALOG
-S, --split-string=S
procesuje i dzieli S na osobne argumenty; używane by przekazać kilka argumentów na linię shebang
-v, --debug
wypisuje szczegółowe informacje dla każdego kroku procesowania
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Argument - implikuje -i. Jeśli nie podano POLECENIA, wyświetlane jest otrzymane środowisko.

OPCJE

Użycie -S/--split-string w skryptach

Opcja -S pozwala określić kilka parametrów w skrypcie. Uruchomiony skrypt nazwany 1.pl zawierający następującą pierwszą linię:

#!/usr/bin/env -S perl -w -T

Wywoła perl -w -T 1.pl .

Bez parametru '-S' skrypt z argumentu prawdopodobnie zwróci błąd:

/usr/bin/env: 'perl -w -T': No such file or directory

Więcej detali w pełnej dokumentacji.

AUTOR

Napisane przez Richarda Mlynarika, Davida MacKenzie oraz Assaf Gordon.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu env proszę wysyłać na adres <https://sourceforge.net/projects/manpages-pl >

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja na stronie: <https://www.gnu.org/software/coreutils/env>
lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) env invocation'

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

luty 2019 GNU coreutils 8.30