Scroll to navigation

SYSCTL(2) Podręcznik programisty Linuksa SYSCTL(2)

NAZWA

sysctl - odczyt/zapis parametrów systemu

SKŁADNIA

#include <unistd.h>
#include <linux/sysctl.h>
int _sysctl(struct __sysctl_args *args);

Uwaga: Do tego wywołania systemowego brak opakowania glibc, zob. UWAGI.

OPIS

Do not use this system call! See NOTES.

_sysctl() odczytuje i/lub ustawia parametry jądra. Na przykład: nazwę hosta, maksymalną liczbę otwartych plików. Argument wywołania ma postać


struct __sysctl_args {
    int  *name;    /* wektor liczb całkowitych opisujący zmienną */
    int   nlen;    /* długość tego wektora */
    void  *oldval;   /* 0 lub adres, gdzie zachować starą wartość */
    size_t *oldlenp;  /* ilość miejsca na starą wartość,
                nadpisywana przez rzeczywisty jej rozmiar */
    void  *newval;   /* 0 lub adres nowej wartości */
    size_t newlen;   /* rozmiar nowej wartości */
};


Wywołanie to dokonuje przeszukiwania struktury drzewiastej, prawdopodobnie pzypominającej drzewo katalogowe z /proc/sys, i jeśli żądany element zostanie znaleziony, wywołuje odpowiednią funkcję do odczytania lub zmodyfikowania wartości.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu, _sysctl() zwraca 0. W przeciwnym wypadku zwracane jest -1 i ustawiane errno w sposób określający rodzaj błędu.

BŁĘDY

EACCES, EPERM
Brak uprawnień do przeszukiwania jednego z napotkanych "katalogów", lub brak praw odczytu, gdy oldval było niezerowe, lub brak praw zapisu, gdy newval było niezerowe.
EFAULT
Wywołanie żądało poprzedniej wartości przez ustawienie oldval na nie-NULL, lecz zezwalając na zerową wielkość w oldlenp.
ENOTDIR
name nie zostało znalezione.

ZGODNE Z

Wywołanie to jest to specyficzne dla Linuksa i nie powinno być używane w przenośnych programach. Wywołanie sysctl() jest obecne w Linuksie od 1.3.57. Pochodzi z 4.4BSD. Jedynie Linux posiada jego odwzorowanie w /proc/sys a konwencje nazywania obiektów różnią się między Linuksem i BSD 4.4, lecz deklaracja funkcji sysctl() jest taka sama w obu przypadkach.

UWAGI

Glibc does not provide a wrapper for this system call; call it using syscall(2). Or rather... don't call it: use of this system call has long been discouraged, and it is so unloved that it is likely to disappear in a future kernel version. Since Linux 2.6.24, uses of this system call result in warnings in the kernel log. Remove it from your programs now; use the /proc/sys interface instead.

This system call is available only if the kernel was configured with the CONFIG_SYSCTL_SYSCALL option.

BŁĘDY

The object names vary between kernel versions, making this system call worthless for applications.

Nie wszystkie dostępne obiekty są odpowiednio udokumentowane.

Nie jest jeszcze możliwe zmienianie systemu operacyjnego przez zapis do /proc/sys/kernel/ostype.

PRZYKŁAD

#define _GNU_SOURCE
#include <unistd.h>
#include <sys/syscall.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <linux/sysctl.h>
int _sysctl(struct __sysctl_args *args );
#define OSNAMESZ 100
int
main(void)
{
  struct __sysctl_args args;
  char osname[OSNAMESZ];
  size_t osnamelth;
  int name[] = { CTL_KERN, KERN_OSTYPE };
  memset(&args, 0, sizeof(struct __sysctl_args));
  args.name = name;
  args.nlen = sizeof(name)/sizeof(name[0]);
  args.oldval = osname;
  args.oldlenp = &osnamelth;
  osnamelth = sizeof(osname);
  if (syscall(SYS__sysctl, &args) == -1) {
    perror("_sysctl");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  printf("This machine is running %*s\n", osnamelth, osname);
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

ZOBACZ TAKŻE

proc(5)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.04 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl> i Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

6 marca 2019 r. Linux