Scroll to navigation

LRINT(3) Podręcznik programisty Linuksa LRINT(3)

NAZWA

lrint, lrintf, lrintl, llrint, llrintf, llrintl - zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej

SKŁADNIA

#include <math.h>
long int lrint(double x);
long int lrintf(float x);
long int lrintl(long double x);
long long int llrint(double x);
long long int llrintf(float x);
long long int llrintl(long double x);

Proszę linkować z -lm.


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

Wszystkie pokazane wyżej funkcje:

_ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

OPIS

Funkcje te zaokrąglają przekazany im parametr do najbliższej wartości całkowitej, zgodnie z bieżącym kierunkiem zaokrąglania (patrz fesetround(3)).

Proszę zauważyć, że w przeciwieństwie do rodziny funkcji rint(3), typ wartości zwracanej przez te funkcje różni się od typu ich parametrów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje te zwracają zaokrągloną wartość całkowitą.

Jeżeli x wynosi NaN lub nieskończoność lub zaokrąglona wartość jest zbyt duża, by mogła być umieszczona w typie long (lub long long w przypadku funkcji ll*), to występuje błąd dziedziny, a zwracana wartość nie jest określona.

BŁĘDY

Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można znaleźć w podręczniku math_error(7).

Mogą wystąpić następujące błędy:

Błąd dziedziny: x wynosi NaN lub nieskończoność lub zaokrąglona wartość jest zbyt duża.
Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

Funkcje te nie ustawiają zmiennej errno.

WERSJE

Funkcje te pojawiły się po raz pierwszy w wersji 2.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
lrint(), lrintf(), lrintl(), llrint(), llrintf(), llrintl() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

ZOBACZ TAKŻE

ceil(3), floor(3), lround(3), nearbyint(3), rint(3), round(3)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.04 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 września 2017 r.