Scroll to navigation

GETDTABLESIZE(3) Podręcznik programisty Linuksa GETDTABLESIZE(3)

NAZWA

getdtablesize - pobranie rozmiaru tabeli deskryptora pliku

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int getdtablesize(void);


Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getdtablesize():

Od glibc 2.12:
/* Glibc od 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
    || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE
    || ! (_POSIX_C_SOURCE >= 200112L)
    

Przed glibc 2.12: _BSD_SOURCE || _XOPEN_SOURCE >= 500

OPIS

getdtablesize() zwraca maksymalną liczbę otwartych przez proces plików, czyli o jeden więcej od największej możliwej wartości deskryptora pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Aktualne ograniczenie liczby otwartych plików dla procesu.

BŁĘDY

Pod Linuksem getdtablesize() może zwrócić dowolny z błędów opisanych na stronie podręcznika getrlimit(2); patrz także UWAGI poniżej.

ATRYBUTY

Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku attributes(7).
Interfejs Atrybut Wartość
getdtablesize() Bezpieczeństwo wątkowe MT-Safe

ZGODNE Z

SVr4, 4.4BSD (funkcja getdtablesize() pojawiła się po raz pierwszy w 4.2BSD). Nie jest wymieniona w POSIX.1; przenośne aplikacje powinny zamiast niej używać sysconf(_SC_OPEN_MAX).

UWAGI

getdtablesize() jest zaimplementowane jako funkcja biblioteczna libc. Wersja z glibc wywołuje getrlimit(2) i zwraca bieżącą wartość ograniczenia RLIMIT_NOFILE lub OPEN_MAX, gdy się zakończy niepomyślnie.

ZOBACZ TAKŻE

close(2), dup(2), getrlimit(2), open(2)

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 5.04 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika są: Przemek Borys <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz <ankry@green.mf.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Błędy w tłumaczeniu strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres manpages-pl-list@lists.sourceforge.net.

15 marca 2016 r. Linux