Scroll to navigation

TTY(1) Opdrachten voor gebruikers TTY(1)

NAAM

tty - toon de bestandsnaam van de terminal verbonden met standaard invoer

SAMENVATTING

tty [OPTIE]...

BESCHRIJVING

Toont de bestandsnaam van de terminal die verbonden is met standaard invoer.
-s, --silent, --quiet
niets tonen, alleen een afsluitwaarde retourneren
--help
toon de helptekst en stop
--version
toon programmaversie en stop

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld vertaalfouten in tty op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/tty>
of lokaal via: info '(coreutils) tty invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Februari 2019 GNU coreutils 8.30