Scroll to navigation

SORT(1) Opdrachten voor gebruikers SORT(1)

NAAM

sort - sorteer regels in tekst bestand

SAMENVATTING

sort [OPTIE]... [BESTAND]...
sort [OPTIE]... --files0-from=LIJSTBESTAND

BESCHRIJVING

Stuurt gegeven BESTAND(en) samengevoegd en gesorteerd naar standaarduitvoer.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie geldt ook voor de korte vorm. Sorteeropties:

-b, --ignore-leading-blanks
voorloopwitruimte negeren
-d, --dictionary-order
alleen witruimte, letters en cijfers beschouwen
-f, --ignore-case
kleine letters als hoofdletters beschouwen
-g, --general-numeric-sort
volgens algemene numerieke waarden vergelijken
-i, --ignore-nonprinting
alleen afdrukbare tekens beschouwen
-M, --month-sort
ordenen: (onbekend) < 'JAN' < ... < 'DEC'
-h, --human-numeric-sort
leesbare getallen vergelijken (bijv.: 2K 1G)
-n, --numeric-sort
ordenen volgens numerieke waarden
-R, --random-sort
husselen, maar identieke sleutels groeperen; zie shuf(1)
--random-source=BESTAND
willekeurige bytes uit dit bestand halen
-r, --reverse
het resultaat van de vergelijking omkeren
--sort=WIJZE
volgens deze methode sorteren; WOORD kan zijn: general-numeric -g, human-numeric -h, month -M, numeric -n, random -R, version -V
-V, --version-sort
logisch sorteren op (versie)nummers in de naam

Andere opties:

--batch-size=NMERGE
hoogstens dit aantal invoeren ineens samenvoegen; bij meer, tijdelijke bestanden gebruiken
-c, --check, --check=diagnose-first
controleren of invoer gesorteerd is; niet sorteren
-C, --check=quiet, --check=silent
als -c, maar geen melding geven bij de eerste verkeerde regel
--compress-program=PROG
tijdelijke bestanden met PROG comprimeren; decomprimeren met 'PROG -d'
--debug
het regel deel markeren waarop gesorteerd wordt, en waarschuwingen geven bij vreemd gebruik
--files0-from=LST
de invoer lezen uit bestanden die opgesomd staan in BESTAND (elke naam eindigt op NUL); als BESTAND '-' is, dan de namen van standaardinvoer lezen
-k, --key=SLEUTELOPGAVE
sorteren via een sleutel; de SLEUTELOPGAVE geeft locatie en type (zie hieronder)
-m, --merge
gesorteerde bestanden samenvoegen; niet sorteren
-o, --output=BESTAND
resultaat naar BESTAND i.p.v. naar standaarduitvoer
-s, --stable
het sorteren stabiliseren door uitschakelen van de noodvergelijking als niets werkt
-S, --buffer-size=GROOTTE
te gebruiken grootte voor hoofdgeheugenbuffer
-t, --field-separator=TEKEN
veldscheidingsteken i.p.v. overgang naar witruimte
-T, --temporary-directory=MAP
te gebruiken map voor tijdelijke bestanden, in plaats van $TMPDIR of /tmp; meerdere opties geven meerdere mappen
--parallel=AANTAL
te gebruiken aantal parallelle sorteerprocessen
-u, --unique
zonder -c: van gelijken alleen de eerste tonen; met -c: op strikte ordening controleren
-z, --zero-terminated
regels afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel
--help
toon de helptekst en stop
--version
toon programmaversie en stop

SLEUTELOPGAVE is van de vorm VN[.TP][OPTIES][,VN[.TP][OPTIES]] voor de starten stopposities, waarin VN het veldnummer is en TP de tekenpositie in het veld, beide tellend vanaf 1, en de stoppositie is standaard het eind van de regel. Als noch -t noch -b gegeven is, worden tekens in een veld geteld vanaf het begin van de voorafgaande witruimte. OPTIES bestaat uit één of meer één letter sorteeropties [bdfgiMnRrV], die globale sorteeropties voor die sorteersleutel overstijgen. Als er geen enkele sleutel gegeven is, dan wordt de hele regel als sleutel gebruikt. Gebruik --debug om sleutelgebruik te diagnosticeren.

GROOTTE mag gevolgd worden door een vermenigvuldigings achtervoegsel: % =1% van het geheugen, b =1, K =1024 (standaard), M =1024*1024, G ==1024*1024*1024, en zo verder voor T, P, E, Z, en Y.

**WAARSCHUWING**: De taalregio gespecificeerd in de omgeving beïnvloedt de sorteervolgorde. Stel 'LC_ALL=C' in voor de traditionele sorteervolgorde die de gewone bytewaarde gebruikt.

AUTEUR

Geschreven door Mike Haertel en Paul Eggert.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld vertaalfouten in sort op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

shuf(1), uniq(1)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/sort>
of lokaal via: info '(coreutils) sort invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Februari 2019 GNU coreutils 8.30