Scroll to navigation

SHA256SUM(1) Opdrachten voor gebruikers SHA256SUM(1)

NAAM

sha256sum - SHA256-controlesommen berekenen of controleren

SAMENVATTING

sha256sum [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Toont of controleert SHA256-controlesommen (256-bits).

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

-b, --binary
in binaire modus lezen
-c, --check
SHA256-controlesommen uit BESTAND(en) lezen en controleren
--tag
een controlesom in BSD-stijl genereren
-t, --text
in tekstmodus lezen (standaard)
-z, --zero
elke regel afsluiten met 0-byte, niet met nieuwe regel, en bestandsnaam-escapes uitschakelen

De volgende vijf opties gelden alleen bij het controleren van controlesommen:

--ignore-missing
ontbrekende bestanden stilzwijgend overslaan
--quiet
geen 'goed' tonen voor elk met succes gecontroleerd bestand
--status
niets naar de uitvoer sturen; de afsluitwaarde toont succes
--strict
niet-nul afsluiten bij onjuist opgemaakte controlesomregels
-w, --warn
waarschuwen bij onjuist opgemaakte controlesomregels
--help
toon de helptekst en stop
--version
toon programmaversie en stop

De sommen worden berekend zoals beschreven in FIPS-180-2. Bij het controleren moet de invoer voormalige uitvoer van dit programma zijn. De standaardmodus toont voor elk BESTAND een regel met een controlesom, een teken dat het type aangeeft ('*' voor binair, ' ' voor tekst), en de naam van het bestand.

AUTEUR

Geschreven door Ulrich Drepper, Scott Miller en David Madore.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld vertaalfouten in sha256sum op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/sha256sum>
of lokaal via: info '(coreutils) sha2 utilities'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Februari 2019 GNU coreutils 8.30