Scroll to navigation

SHA224SUM(1) Opdrachten voor gebruikers SHA224SUM(1)

NAAM

sha224sum - SHA224-controlesommen berekenen of controleren

SAMENVATTING

sha224sum [OPTIE]... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Toont of controleert SHA224-controlesommen (224-bits).

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

-b, --binary
in binaire modus lezen
-c, --check
SHA224-controlesommen uit BESTAND(en) lezen en controleren
--tag
een controlesom in BSD-stijl genereren
-t, --text
in tekstmodus lezen (standaard)
-z, --zero
elke regel afsluiten met 0-byte, niet met nieuwe regel, en bestandsnaam-escapes uitschakelen

De volgende vijf opties gelden alleen bij het controleren van controlesommen:

--ignore-missing
ontbrekende bestanden stilzwijgend overslaan
--quiet
geen 'goed' tonen voor elk met succes gecontroleerd bestand
--status
niets naar de uitvoer sturen; de afsluitwaarde toont succes
--strict
niet-nul afsluiten bij onjuist opgemaakte controlesomregels
-w, --warn
waarschuwen bij onjuist opgemaakte controlesomregels
--help
toon de helptekst en stop
--version
toon programmaversie en stop

De sommen worden berekend zoals beschreven in RFC 3874. Bij het controleren moet de invoer voormalige uitvoer van dit programma zijn. De standaardmodus toont voor elk BESTAND een regel met een controlesom, een teken dat het type aangeeft ('*' voor binair, ' ' voor tekst), en de naam van het bestand.

AUTEUR

Geschreven door Ulrich Drepper, Scott Miller en David Madore.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld vertaalfouten in sha224sum op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/sha224sum>
of lokaal via: info '(coreutils) sha2 utilities'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Februari 2019 GNU coreutils 8.30