Scroll to navigation

REALPATH(1) Opdrachten voor gebruikers REALPATH(1)

NAAM

realpath - toon het herleide pad

SAMENVATTING

realpath [OPTIE]... BESTAND...

BESCHRIJVING

Toont de herleide absolute bestandsnaam; alleen de laatste component hoeft niet te bestaan.
-e, --canonicalize-existing
alle componenten van het pad moeten bestaan
-m, --canonicalize-missing
geen van de pad componenten hoeft te bestaan noch een map te zijn
-L, --logical
'..'-componenten herleiden vóór sym-koppelingen
-P, --physical
symbolische koppelingen direct herleiden (standaard)
-q, --quiet
onderdruk de meeste foutmeldingen
--relative-to=MAP
het herleide pad relatief tot MAP tonen
--relative-base=MAP
absolute paden tonen behalve wanneer onder MAP
-s, --strip, --no-symlinks
symbolische koppelingen niet herleiden
-z, --zero
elke regel afsluiten met NUL-byte, niet met nieuwe regel
--help
toon de helptekst en stop
--version
toon programmaversie en stop

AUTEUR

Geschreven door Padraig Brady.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld vertaalfouten in realpath op <https://translationproject.org/nlteam/>

COPYRIGHT

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

readlink(1), readlink(2), realpath(3)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/realpath>
of lokaal via: info '(coreutils) realpath invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Februari 2019 GNU coreutils 8.30