Scroll to navigation

CUT(1) Opdrachten voor gebruikers CUT(1)

NAAM

cut - verwijder delen van elke regel van bestanden

SAMENVATTING

cut OPTIE... [BESTAND]...

BESCHRIJVING

Stuurt de geselecteerde delen van regels uit elk BESTAND naar standaard uitvoer.

Zonder BESTAND, of wanneer BESTAND '-' is, wordt standaard invoer gelezen.

Een verplicht argument bij een lange optie is ook verplicht voor de korte optie.

-b, --bytes=LIJST
alleen deze bytes tonen
-c, --characters=LIJST
alleen deze tekens tonen
-d, --delimiter=SCHEIDINGSTEKEN
dit SCHEIDINGSTEKEN gebruiken in plaats van TAB
-f, --fields=LIJST
alleen deze velden tonen; ook alle regels tonen die geen scheidingsteken bevatten, tenzij -s gegeven
-n
(genegeerde optie)
--complement
het complement maken van de verzameling van geselecteerde bytes, tekens of velden
-s, --only-delimited
alleen regels tonen die scheidingstekens bevatten
--output-delimiter=TEKST
deze TEKST als uitvoer scheidingsteken gebruiken; standaard is dit het invoer scheidingsteken
-z, --zero-terminated
regels afsluiten met 0-byte, niet met nieuweregel
--help
toon de helptekst en stop
--version
toon programmaversie en stop

Van de opties -b, -c en -f mag er slechts één gegeven worden. Een LIJST bestaat uit één of meer bereiken gescheiden door komma's, bijvoorbeeld: 1-4,7,9,12-15. Geselecteerde invoer wordt uitgevoerd in dezelfde volgorde als ze gelezen werd en slechts precies één keer. Een bereik kan zijn:

N
N-de byte, teken of veld (tellend vanaf 1)
N-
van N-de byte, teken of veld, tot het einde van de regel
N-M
van N-de tot en met M-de byte, teken of veld
-M
van eerste tot en met M-de byte, teken of veld

AUTEUR

Geschreven door David M. Ihnat, David MacKenzie en Jim Meyering.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld vertaalfouten in cut op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/cut>
of lokaal via: info '(coreutils) cut invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> en Luc Castermans <luc.castermans@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Februari 2019 GNU coreutils 8.30