Scroll to navigation

CHGRP(1) Opdrachten voor gebruikers CHGRP(1)

NAAM

chgrp - groepslidmaatschap veranderen

SAMENVATTING

chgrp [OPTIE]... GROEP BESTAND...
chgrp [OPTIE]... --reference=REFERENTIEBESTAND BESTAND...

BESCHRIJVING

De groepslidmaatschap van elk gegeven BESTAND veranderen naar GROEP.Als --reference gegeven is, dan de groepslidmaatschap van elk BESTANDveranderen naar die van REFERENTIEBESTAND.
-c, --changes
zoals uitgebreid maar geef alleen een melding als er een verandering is aangebracht
-f, --silent, --quiet
onderdruk de meeste foutmeldingen
-v, --verbose
geef een melding voor elk verwerkt bestand
--dereference
niet de symbolische koppelingen bewerken maar de bestanden waarnaar ze verwijzen (standaard)
-h, --no-dereference
de symbolische koppelingen zelf bewerken in plaats van de bestanden waarnaar ze verwijzen (alleen nuttig op systemen waar de eigenaar van een symbolische koppeling veranderd kan worden)
--no-preserve-root
de '/' niet speciaal behandelen (standaard)
--preserve-root
niet recursief werken op '/'
--reference=REFERENTIEBESTAND
de groep van RFBSTND gebruiken i.p.v. GROEP-waarde
-R, --recursive
bestanden en mappen recursief behandelen

De volgende opties veranderen de wijze van doorlopen van de mappen hiërarchie als optie -R gegeven is. Bij meerdere van deze opties, geldt de laatste.

-H
als een argument op de opdrachtregel een symbolische koppeling naar een map is, dan deze map doorlopen
-L
elke symbolische koppeling naar een map volgen
-P
symbolische koppelingen niet volgen (standaard)
--help
toon de helptekst en stop
--version
toon programmaversie en stop

VOORBEELDEN

chgrp team /w
Verandert de groep van /w naar "team".
chgrp -hR team /w
Verandert de groep van /w en subbestanden naar "team".

AUTEUR

Geschreven door David MacKenzie en Jim Meyering.

RAPPORTEREN VAN BUGS

Online hulp bij GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
Meld vertaalfouten in chgrp op <https://translationproject.org/team/nl>

COPYRIGHT

Copyright © 2018 Free Software Foundation, Inc. Licentie GPLv3+: GNU GPL versie 3 of later <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Dit is vrije software: u mag het vrijelijk wijzigen en verder verspreiden. Deze software kent GEEN GARANTIE, voor zover de wet dit toestaat.

ZIE OOK

chown(1), chown(2)

Volledige documentatie op: <https://www.gnu.org/software/coreutils/chgrp>
of lokaal via: info '(coreutils) chgrp invocation'

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar debian-l10n-dutch@lists.debian.org.

Februari 2019 GNU coreutils 8.30