Scroll to navigation

VM86(2) Linux Programmeurs Handleiding VM86(2)

NAAM

vm86, vm86old - ga virtuele 8086 toestand in

SAMENVATTING

#include <sys/vm86.h>

int vm86old(struct vm86_struct *info);

int vm86(unsigned long fn, struct vm86plus_struct *v86);

BESCHRIJVING

De systeem aanroep vm86() werd geïntroduceerd in Linux 0.97p2. In Linux 2.1.15 en 2.0.28 werd hethernoemd tot vm86old(), en een nieuwe vm86() werd geïntroduceerd. De bepaling van struct vm86_struct werd veranderd in 1.1.8 en 1.1.9.

These calls cause the process to enter VM86 mode (virtual-8086 in Intel literature), and are used by dosemu.

VM86 mode is an emulation of real mode within a protected mode task.

EIND WAARDE

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN

EFAULT
This return value is specific to i386 and indicates a problem with getting user-space data.
ENOSYS
This return value indicates the call is not implemented on the present architecture.
EPERM
Bewaarde kernel stapel bestaat. (Dit is een kernel gezondheids test; de bewaarde stapel zou alleen moeten bestaan binnen de vm86 toestand zelf.)

VOLDOET AAN

Deze aanroep is eigen aan Linux op 32-bit processors, en zou niet gebruikt moeten worden in programma's die draagbaar bedoeld zijn.

COLOFON

Deze pagina is onderdeel van release 5.04 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

20 februari 2009 Linux