Scroll to navigation

SYMLINK(2) Linux Programmeurs Handleiding SYMLINK(2)

NAAM

symlink, symlinkat - maak een nieuwe naam voor een bestand

SAMENVATTING

#include <unistd.h>
int symlink(const char *oudpad, const char *nieuwpad);
#include <fcntl.h>           /* Definitie van AT_* constanten */
#include <unistd.h>
int symlinkat(const char *oudpad, int nieuwmapbi, const char *nieuwpad);

Feature Test Macro Requirements for glibc (see feature_test_macros(7)):

symlink():

_XOPEN_SOURCE >= 500 || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L || /* Glibc versies <= 2.19: */ _BSD_SOURCE

symlinkat():

Sinds glibc 2.10:
_POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Vóór glibc 2.10:
_ATFILE_SOURCE

BESCHRIJVING

symlink() maakt een symbolische koppeling genaamd nieuwpad die het karakter-string oudpad bevat.

Symbolische koppelingen worden geïnterpreteerd tijdens draaien, alsof de inhoud van de koppeling vervangen werd naar de pad die gevolgd werd om een bestand of map te vinden.

Symbolische koppelingen kunnen .. pad onderdelen bevatten, die (als gebruikt bij het begin van de koppeling) wijzen naar de ouder mappen van dat waarin de koppeling verblijft.

Een symbolische koppeling (ook bekend als zachte koppeling) mag wijzen naar een bestaand bestand of naar een niet bestaande; het laatste geval is bekend als een loshangende koppeling.

De toestemmingen van een symbolische koppeling zijn onbelangrijk; het eigendom wordt genegeerd bij het volgen van de koppeling, maar wordt getest als verwijderen of hernoemen van de koppeling wordt gevraagd en als de koppeling in een map is met het sticky bit (S_ISVTX) gezet.

Als nieuwpad bestaat zal het niet overschreven worden.

symlinkat()

The symlinkat() system call operates in exactly the same way as symlink(), except for the differences described here.

If the pathname given in linkpath is relative, then it is interpreted relative to the directory referred to by the file descriptor newdirfd (rather than relative to the current working directory of the calling process, as is done by symlink() for a relative pathname).

If linkpath is relative and newdirfd is the special value AT_FDCWD, then linkpath is interpreted relative to the current working directory of the calling process (like symlink()).

If linkpath is absolute, then newdirfd is ignored.

EIND WAARDE

Bij succes wordt nul teruggegeven. Bij falen wordt -1 teruggegeven en wordt errno naar behoren gezet.

FOUTEN

EACCES
Schrijf toegang in de map die nieuwpad bevat wordt niet toegestaan voor het geldende uid van het proces, of een van de mappen in nieuwpad liet zoek (voer-uit) toestemming niet toe. (Zie ook path_resolution(7).)
EDQUOT
The user's quota of resources on the filesystem has been exhausted. The resources could be inodes or disk blocks, depending on the filesystem implementation.
EEXIST
nieuwpad bestaat al.
EFAULT
oudpad of nieuwpad wijzen buiten uw toegankelijk geheugen.
EIO
Een In/Uit fout trad op.
ELOOP
Teveel symbolische koppelingen werden tegengekomen bij het vaststellen van nieuwpad.
ENAMETOOLONG
oudpad of nieuwpad was te lang.
ENOENT
Een map deel in nieuwpad bestaat niet of is een loshangende symbolische koppeling, of oudpad of linkpad is het lege string.
ENOMEM
Onvoldoende kernelgeheugen voorhanden.
ENOSPC
Het apparaat waar het bestand op zit heeft geen ruimte voor een nieuwe map.
ENOTDIR
Een deel gebruikt als een map in nieuwpad is in feite geen map.
EPERM
Het bestandsysteem dat nieuwpad bevat, ondersteund het maken van symbolische koppelingen niet.
EROFS
nieuwpad is op een alleen-lezen bestandsysteem.

De volgende extra fouten kunnen optreden voor symlinkat():

EBADF
newdirfd is not a valid file descriptor.
ENOENT
linkpath is a relative pathname and newdirfd refers to a directory that has been deleted.
ENOTDIR
linkpath is relative and newdirfd is a file descriptor referring to a file other than a directory.

VERSIES

symlinkat() was added to Linux in kernel 2.6.16; library support was added to glibc in version 2.4.

VOLDOET AAN

symlink(): SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

symlinkat(): POSIX.1-2008.

OPMERKINGEN

oudpad wordt niet gecontroleerd.

Schrappen van de naam waar de symbolische koppeling naar wijst zal daadwerkelijk het bestand schrappen (tenzij het ook nog andere harde koppelingen heeft.) Als dit gedrag ongewenst is, gebruik link(2).

Glibc-opmerkingen

On older kernels where symlinkat() is unavailable, the glibc wrapper function falls back to the use of symlink(). When linkpath is a relative pathname, glibc constructs a pathname based on the symbolic link in /proc/self/fd that corresponds to the newdirfd argument.

ZIE OOK

ln(1), namei(1), lchown(2), link(2), lstat(2), open(2), readlink(2), rename(2), unlink(2), path_resolution(7), symlink(7)

COLOFON

Deze pagina is onderdeel van release 5.10 van het Linux man-pages-project. Een beschrijving van het project, informatie over het melden van bugs en de nieuwste versie van deze pagina zijn op https://www.kernel.org/doc/man-pages/ te vinden.

VERTALING

De Nederlandse vertaling van deze handleiding is geschreven door Jos Boersema <joshb@xs4all.nl> en Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com>

Deze vertaling is vrije documentatie; lees de GNU General Public License Version 3 of later over de Copyright-voorwaarden. Er is geen AANSPRAKELIJKHEID.

Indien U fouten in de vertaling van deze handleiding zou vinden, stuur een e-mail naar <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

15 september 2017 Linux